Další nabídka

Vše co dále děláme

Karouš

Vážení čtenáři. Ráda bych Vám představila tento neperiodický zpravodaj pro odborníky nejen v oblasti koordinace BOZP, ale také pro zadavatele staveb, zhotovitele a další odborně způsobilé osoby, techniky a nadšence. Tento zpravodaj se zabývá aktuálními tématy ze světa bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Oceníme vaše náměty a připomínky, doporučení, zkušenosti i dotazy. V případě Vašeho svolení budeme informovat kolegy prostřednictvím tohoto zpravodaje.

Ing. Eva Štoudková, Ph.D.

Na začátku letošního roku jsme pořádali setkání odborníků ze strany koordinace a bezpečnosti práce. Projednávali se otázky z této problematiky a souvisejících oblastí. Závěry přinášíme v následujícím dokumentu 1. kulatý stůl.

Karouš 01/2016 21. listopadu 2016

Karouš 02/2016 28. listopadu 2016

Karouš 03/2016 25. prosince 2016


Karouš 01/2017 6. února 2017

Karouš 02/2017 2. května 2017

Karouš 03/2017 21. srpna 2017