Přípravný kurz pro zkoušku a periodickou zkoušku z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora BOZP na staveništi

Přípravný kurz je určen pro osoby, které se připravují ke složení:
• zkoušky z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora BOZP na staveništi (dále jen "zkouška") u subjektu akreditovaného MPSV (KARO EXPORT – IMPORT, spol. s r. o..)
• periodické zkoušky z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora BOZP na staveništi (dále jen "periodická zkouška") u subjektu akreditovaného MPSV (KARO EXPORT – IMPORT, spol. s r. o.)
• dalším osobám, zabývající se danou problematikou, pro praxi v průběhu pětiletého období

Doporučujeme zájemcům o kurz před zkouškou nebo periodickou zkouškou zaslat přihlášku (cca 2-3 měsíce) a zúčastnit se kurzu v dostatečném časovém předstihu před zkouškou. Uchazeči o zkoušku musí minimálně 15 dnů před zkouškou zaslat administrátorce zkoušky zpracovaný plán BOZP. Je tedy v zájmu uchazečů zúčastnit se kurzu v termínu v dostatečném časovém odstupu před zkouškou.

 

Termíny pro rok 2020:

 

18.-19.5.2020 – přípravný kurz (Ostrava - KARO EI)
20.5.2020 – zkouška (Ostrava - KARO EI)

8.-9.6.2020 – přípravný kurz (Praha - Hotel Globus)
10.6.2020 – zkouška (Praha - Hotel Globus)

22.-23.6.2020 – přípravný kurz (Ostrava - KARO EI)
24.6.2020 – zkouška (Ostrava - KARO EI)

17.-18.8.2020 – přípravný kurz (Ostrava - KARO EI)
19.8.2020 – zkouška (Ostrava - KARO EI)

7.-8.9.2020 – přípravný kurz (Praha - Hotel Globus)
9.9.2020 – zkouška (Praha - Hotel Globus)

14.-15.9.2020 – přípravný kurz (Havlíčkův Brod)
16.9.2020 – zkouška (Havlíčkův Brod)

5.-6.10.2020 – přípravný kurz (Ostrava - KARO EI)
7.10.2020 – zkouška (Ostrava - KARO EI)

19.-20.10.2020 – přípravný kurz (Praha - Hotel Globus)
21.10.2020 – zkouška (Praha - Hotel Globus)

9.-10.11.2020 – přípravný kurz (Ostrava - KARO EI)
11.11.2020 – zkouška (Ostrava - KARO EI)

23.-24.11.2020 – přípravný kurz (Praha - Hotel Globus)
25.11.2020 – zkouška (Praha - Hotel Globus)

14.-15.12.2020 – přípravný kurz (Praha - Hotel Globus)
16.12.2020 – zkouška (Praha - Hotel Globus)


K přípravnému kurzu v rozsahu 2 dní dostanete zdarma:
* vypracované ústní otázky k ústní části zkoušky
* přístup do IS KOOTEST - testový program pro písemnou část zkoušky vč. správných odpovědí
* studijní materiály k přípravnému kurzu
* aktuální číslo neperiodického zpravodaje Karouš
* CD - dále v elektronické podobě:
- Bezpečnost práce ve stavebnictví - vydalo MPSV
- Bezpečnost práce ve výškách a nad volnou hloubkou
- Práce ve výškách BHP 4_2019
- Novinky v právní úpravě v BOZP - Anna Samková (MPSV)
- Příklady správné praxe - vydala organizace Společná Vize
Materiály ke zkoušce:
• V případě účasti na celém přípravném kurzu (v délce 2 dnů) veškeré materiály zdarma.
• Při účasti na 1 dni kurzu jsou materiály zpoplatněny částkou 2.000,- Kč + DPH.
• Účastník si může materiály zakoupit bez účasti na kurzu za částku 3.000,- Kč + DPH.
Rozsah přípravného kurzu - dvoudenní intenzivní přípravný kurz je rozdělen na dvě, na sebe logicky navazujících části (účastník se nemusí účastnit celého dvoudenního kurzu, může si vybrat jednotlivé části samostatně). Přednášky se konají v době od 8:00 do 17:00 hod.

1. den - 8:00 - 17:00 hod
• Zákon č. 309/2006 Sb.
• Zákon č. 251/2006 Sb.
• Zákon č. 183/2006 Sb.
• Zákon č. 174/1968 Sb.
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
• Nařízení vlády č. 362/2006 Sb.
• Vyhláška č. 499/2006 Sb.
• Práva a povinnosti koordinátora BOZP, práva a povinnosti zadavatele stavby, práva a povinnosti zhotovitele stavby

2.den - 8:00 - 17:00 hod
• Práva a povinnosti koordinátora BOZP, práva a povinnosti zadavatele stavby, práva a povinnosti zhotovitele stavby
• Praktický výkon koordinátora BOZP, příklady z praxe, závažná porušení povinností koordinátorů
• Praktické zpracování plánu BOZP
• Pracovní postupy pro vybrané pracovní činnosti
• Základní nástroje komunikace
• Příprava ke zkoušce/periodické zkoušce
• Diskuse

Cena kurzů:
• 1 den 3.000,- Kč + 21 % DPH
• 2 dny 6.000,- Kč + 21 % DPH

Místo konání kurzů (ubytování si uchazeči zajišťují sami):
• KARO E-I, spol. s r. o., Těšínská 147/467, 717 00 Ostrava – Bartovice
• Dvořák Tábor, s. r. o., Hradební 3037, 390 01 Tábor
• Parkhotel Plzeň CONGRESS CENTER s. r. o., U Borského parku 31, 320 04 Plzeň
• Hotel Slunce HB s. r. o., Jihlavská 1985, 580 01 Havlíčkův Brod
• Hotel U divadla, U Staré pošty 247/6, 140 00 Praha 4 – Braník
• Hotel Globus, Gregorova 2115/10, 140 00 Praha 11-Chodov

Místo konání kurzů se může změnit na základě počtu uchazečů. Tito budou v dostatečném předstihu o změně informováni.

Prosíme všechny účastníky kurzů/školení/zkoušek aby veškeré platby prováděli dopředu na základě vystavené faktury. Naše společnost není vybavena zařízením pro EET, tudíž není možné přijímat platby v hotovosti přímo v den konání.


Na uvedené kurzy a zkoušky se prosím přihlašujte prostřednictvím přihlášky - zde a na e-mailu: eva.grenova@karoei.cz

V ceně kurzu jsou započítány studijní materiály.