Karouš

 

Vážení čtenáři. Ráda bych Vám představila tento neperiodický zpravodaj pro odborníky nejen v oblasti koordinace BOZP, ale také pro zadavatele staveb, zhotovitele a další odborně způsobilé osoby, techniky a nadšence. Tento zpravodaj se zabývá aktuálními tématy ze světa bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Oceníme vaše náměty a připomínky, doporučení, zkušenosti i dotazy. V případě Vašeho svolení budeme informovat kolegy prostřednictvím tohoto zpravodaje.

Ing. Eva Grenová, Ph.D.


Od roku 2022 je Karouš nově také online na stránkách karous.karoei.cz

Karouš 01/2023 3. ledna 2023 – Doklady potřebné ke zkoušce koordinátora BOZP na staveništi – rozšířená část


Karouš 01/2022 7. března 2022 – Výložník jeřábu a závaží mimo hranice staveniště

Karouš 02/2022 5. září 2022 – Doklady potřebné ke zkoušce koordinátora BOZP na staveništi I. část

Karouš 03/2022 21. září 20222 – Úprava cen a systému přípravných kurzů v roce 2023


Karouš 01/2021 8. února 2021 – Defektoskopie a kontrolovaná pásma

Karouš 02/2021 5. března 2021 – Určení koordinátora BOZP zadavatelem stavby

Karouš 03/2021 7. dubna 2021 – Jeden problém dva názory: Struktura Plánu BOZP; Předání rizik na staveništi

Karouš 04/2021 20. dubna 2021 – Oprávnění k hornické činnosti na našich stavbách

Karouš 05/2021 4. května 2021 – Uznání odborné kvalifikace

Karouš 06/2021 25. května 2021 – Systém bezpečné práce

Karouš 07/2021 17. června 2021 – Finanční odpovědnost koordinátora a odborných osob – 1. část

Karouš 08/2021 1. července 2021 – Finanční odpovědnost koordinátora a odborných osob – 2. část

Karouš 09/2021 23. července 2021 – Odborná způsobilost a její pravomoce

Karouš 10/2021 25. listopadu 2021 – Předání pracovních a technologických postupů. Kdo, komu a kdy?


Karouš 01/2020 23. dubna 2020 – Koordinátor BOZP a propadlé osvědčení v době nouzového stavu

Karouš 02/2020 5. června 2020 – Koordinátor BOZP a nouzový stav

Karouš 03/2020 25. září 2020 – Jak na oceňování činnosti Koordinátora BOZP


Karouš 01/2019 18. února 2019 – Hromosvody a jejich odpojení při rekonstrukci střech a fasád budov

Karouš 02/2019 7. března 2019 – Novela stavebního zákona

Karouš 03/2019 26. března 2019 – Pyrotechnický průzkum na staveništi

Karouš 04/2019 20. září 2019 – Plán BOZP ke zkoušce z odborné způsobilosti

Karouš 05/2019 23. října 2019 – TDS a BOZP


Karouš 01/2018 17. ledna 2018 – Zkoušky koordinátora BOZP bez stresu – část A) Před zkouškou

Karouš 02/2018 8. února 2018 – Zkoušky koordinátora BOZP bez stresu – část B) Zkouška

Karouš 03/2018 26. února 2018 – Zkoušky koordinátora BOZP bez stresu – část C) Pozor na termíny!

Karouš 04/2018 30. března 2018 – Zkoušky koordinátora BOZP bez stresu – Co to je technické vzdělání?

Karouš 05/2018 10. května 2018 – Koordinátor BOZP na staveništi – A) příprava stavby

Karouš 06/2018 31. května 2018 – Koordinátor BOZP na staveništi – B) realizace stavby


Karouš 01/2017 6. února 2017 – TDS a koordinátor BOZP společně

Karouš 02/2017 2. května 2017 – Nabídka přípravný kurzů a zkoušek

Karouš 03/2017 21. srpna 2017 – Nabídka dovolené na lodi

Karouš 04/2017 29. listopadu 2017 – 19 měsíců od novely zákona č. 309/2006 Sb.


Na začátku roku 2016 jsme pořádali setkání odborníků ze strany koordinace a bezpečnosti práce. Projednávali se otázky z této problematiky a souvisejících oblastí. Závěry přinášíme v následujícím dokumentu 1. kulatý stůl.

Karouš 01/2016 21. listopadu 2016 – Honorář koordinátora BOZP

Karouš 02/2016 28. listopadu 2016 – Nabídka odborných kurzů a seminářů

Karouš 03/2016 25. prosince 2016 – Honorářový řád

to top button