Školení a zkoušky

Zadavatel, zhotovitel, koordinátor BOZP, TDS a všichni ostatní
Vzdělání - Osvědčení

NAŠE NABÍDKA

SEMINÁŘE
Zadavatelé staveb, zhotovitelé staveb a koordinátoři BOZP

Pro zadavatele staveb, zhotovitele staveb a pro koordinátory BOZP nabízíme vzdělávací kurzy a semináře, na kterých se účastníci dozvědí nejen povinnosti „své“, ale také povinnosti ostatních účastníků výstavby, zopakujeme hmotnou i trestní odpovědnost.

service-img-1
service-img-2
SEMINÁŘE
Technický dozor staveb

Semináře jsou zaměřeny na povinnosti pracovníků vykonávajících technický dozor stavby, vedení dokumentace, práva a povinnosti vyplývající z ustanovení jednotlivých zákonů. Hmotná i trestní odpovědnost pracovníků a další.

PŘÍPRAVNÉ KURZY
Přípravné kurzy ke zkouškám z odborné způsobilosti

Přípravné kurzy z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

service-img-3
service-img-4
ZKOUŠKY
Zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP

Zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Napište nám s čím vám můžeme pomoci

Každý vyřešený problém je pro nás zkušeností, každý další problém je pro nás výzvou