Školení & vzdělávání

Jsme rádi, že jste nás navštívili na našich stránkách

2. Setkání odborných zkušebních komisařů, odborných garantů a statutárních zástupců - pro více informací mne kontaktujte na e-mailu: eva.grenova@karoei.cz

Přihlášku účastníka na 2. Setkání OZK a OG naleznete zde

Předběžný program akce naleznete zde

Kdo stojí za oponou KARO EXPORT - IMPORT

Společnost KARO EXPORT-IMPORT, spol. s r. o. byla založena v roce 1997 mým tatínkem ing. Josefem Štoudkem, jako navazující firma jeho dosavadní činnosti OSVČ. Po 14ti letech předal firmu mně a mým dvěma bratrům a sám se začal zabývat vzděláváním a školením BOZP. Školení bezpečnosti práce, plánu BOZP, koordinátorů BOZP na staveništi, zadavatelů i zhotovitelů a hlavně samotný výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách se stalo naší hlavní náplní. Školení a praktický výkon koordinátora BOZP jsem v letošním roce doplnila o akreditaci k provádění zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem Koordinátora BOZP na staveništi a akreditaci k provádění zkoušek z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP .

Ing. Eva Grenová, Ph.D.

Jsme rodinná firma, děláme to jinak.

Kurz vedený p. Štoudkem byl jeden z nejzajímavějších vůbec, dlouho jsem se nesetkal s přednášejícím který by dokázal celý den tak poutavě mluvit. P. Štoudek svojí přednáškou mi velmi pomohl si zapamatovat plno informací ve velmi krátkém čase. Kurz i zkoušku chválím jako výborný. Přednáška velkým podílem pomohla při zkoušce. Už teď se velmi těším na další „udržovací“ kurz.

Michal Krupička

Pochvala

Absolvovala jsem několik seminářů přímo pod záštitou společnosti KARO EXPORT-IMPORT. Přednášejícím byl Ing. Štoudek, Ing. Štoudková, Ph.D. a další odborní konzultanti a přednášející. Semináře byly připraveny kvalitně, včetně studijních materiálů, občerstvení a zázemí. Všechny semináře probíhaly na bázi příkladů a ukázek z praxe. Veškeré dotazy byly vysvětleny velmi podrobně, s doporučením řešení a následných postupů.

Společnost KARO EXPORT-IMPORT mohu jen doporučit. Jakýkoli seminář z uvedené nabídky je velkým přínosem pro mou další odbornou praxi a činnost v přípravě a následné realizaci staveb.

Ing. Petra Svobodová

Pochvala 2

Chtěl bych tímto poděkovat za pomoc při přípravě ke zkoušce a i samotné zkoušce. Byl jsem potěšen tím, že i takto důležitá a vážná zkouška se dá dělat v klidném a přátelském prostředí. Za to vám i celému kolektivu patří velký dík.

S přátelským pozdravem Ing. Jan Matela

Pochvala 3

Ve své dlouholeté praxi, kdy jsem viděl mnoho přednášek na univerzitě, při postgraduálním studiu i na mnoha konferencích, kde v posledních 20-ti letech jsem se pravidelně účastnil světových tunelářských kongresů po celém světě, a také jsem aktivně přednášel, přesto a právě proto hodnotím přednášky pana Štoudka jako jedny z nejlepších.

Ing. Otakar Hasík hlavní projektant

Pochvala 4

Přednášející Ing. Štoudek dokáže posluchače zaujmout. Po technické i teoretické stránce je vše přehledné, srozumitelné a pro posluchače velice přínosné. Na dotazy posluchačů reagoval přednášející s přehledem. Bylo vidět, že se tímto oborem firma KARO EI zabývá hodně dlouho a v současné době patří mezi nejlepší. Vážím si práce všech, kteří se na seminářích podílejí a děkuji. Seminář byl pro mne opravdu velkým přínosem, i když se v tomto oboru pohybuji od samého počátku a stavebnictví a vše, co s tím souvisí, mne provází celým životem.

Alena Gutfreundová, AT, KOO, PO, BOZP. Zdravím a těším se na další spolupráci!

Pochvala 5

Rád bych poděkoval celé společnosti KARO E-I za přípravu a organizaci přípravného kurzu Koordinátor BOZP na staveništi, který byl ukončen zkouškou z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP. Celým seminářem nás provázel pan Ing. Josef Štoudek, který nás dle mého názoru připravil na závěrečnou zkoušku excelentním způsobem. Širokou znalost o problematice koordinátora BOZP na staveništi prokázal při výkladu této problematiky, kterou jsem vnímal a domnívám se, že i mí kolegové ze semináře s velkým zaujetím. Zejména pří výkladu otázek, pan Ing. Štoudek projevil velkou profesionalitu a znalosti, když odpovídal s velkým zaujetím a zájmem k mnohdy opakujícím se otázkám. Domnívám se, že jeho cílem bylo, abychom dané téma pochopili a uměli ho praktikovat ve svém profesním životě. To by mělo být cílem všech přednášejících.
V rozsahu jakém téma přednášel pan Ing. Josef Štoudek bylo prostě EXCELENTNÍ, za což bych mu chtěl upřímně poděkovat.
Pokud mi bude dopřáno rád bych s Vaší společností spolupracoval i v budoucnosti.

Aleš Dohnal

Pochvala 6

Dobrý den pane Štoudku,

děkuji za perfektní zkušenost z uplynulých 4 dní, kdy jsem se zúčastnil semináře a následných zkoušek pro funkci koordinátora BOZP. Již dlouho jsem se nesetkal s tím, že i když bylo učivo náročné a bylo toho opravdu hodně, tak přednášky byly skvěle odborně připraveny. Vedení přednášek bylo naprosto profesionální a dle mého názoru i velmi vhodně prokládáno příklady z praxe a tím byla udržována pozornost posluchačů na stále vysoké úrovni. Přestože byly přestávky cca až po 2 hodinách a z praxe vím, že pozornost se dá udržet jen 45 minut, tak musím konstatovat, že Vám se povedlo udržet naši pozornost po celou dobu tří seminářových dní. Všímal jsem si jak celkem nenásilnou formou učivo, které je pro nás nejdůležitější neustále opakujete aby se nám dostalo do podvědomí a měli jsme ho opravdu zažité. Je vidět, že pro Vás práce není nutné zlo k obživě ale  opravdu i koníčkem. Dále mě velmi zaujalo jakým způsobem působíte na své posluchače v tom, aby si uměli ohodnotit svou práci a říct si o své peníze za odvedenou práci a vysvětlujete, že tato práce je vysoce odborná a velmi zodpovědná. Opět jsou k tomu velmi pomocné příklady z praxe, které poukazují na to, že pokud zadavatelé nebudou s námi (teď už si to mohu dovolit říct) spolupracovat, tak budou zbytečně vynakládat nemalé finanční prostředky za různé postihy a v případě úrazu budou mít ještě další problémy a že my jsme tady od toho abychom jim v tom pomohli a ne z nich "vysávali peníze".

Na závěr mi dovolte konstatovat, že na Vaší osobě je vidět, že Vás práce baví bez ohledu na zralý věk a rád předáváte své bohaté zkušenosti ostatním. Za to i za můj osobní zážitek ze setkání s Vámi Vám děkuji.

S pozdravem
Ing. Jaroslav Hrubý
koordinátor BOZP ve stavebnictví

Pochvala 7

Vážená paní Grenová,

tímto si Vám dovoluji vyjádřit poděkování za organizaci školení a následné zkoušky koordinátora dne 11.1.2018, za vytvoření klidného studijního prostředí, v němž jsem se mnohé přiučil z erudovaného a kompetentního výkladu Ing. Štoudka. Nově nabyté poznatky využiji ve své činnosti koordinátora BOZP na stavbách.

Ještě jednou díky a přeji mnoho úspěchů Vám i Vaší společnosti KARO EXPORT - IMPORT, jež uvedenou akci pořádala.

S pozdravem Tomáš Kaminski

Pochvala 8

Dobrý den,

musím říci, že mě kurz velice nadchnul. Získal jsem praktické znalosti potřebné k úspěšnému absolvování zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP. V průběhu kurzu jsem byl mile překvapen profesionálním přístupem a odbornými znalostmi Ing. Josefa Štoudka, který nás po celé tři dlouhé dny připravoval ke zkouškám. Způsob vedení kurzu je natolik zajímavý, že nelze v jeho průběhu ztratit pozornost. Další nenahraditelnou součástí kurzu je pro mě  praktická část, kde nám byly poskytnuty informace z praxe a detailní rozbor chyb, kterých se mohou kolegové koordinátoři dopustit. Tento kurz doporučuji těm, kteří chtějí nebo uvažují „složit zkoušku z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP“. Dostanou zde spousty užitečných rad z praxe a zorientují se ve znalostech potřebných ke složení zkoušky. Na závěr bych chtěl pochválit profesionální přístup zkušební komise, která ve mně vyvolala vzpomínky z mládí, když jsem maturoval.

S pozdravem

Radim Valošek

Pochvala 9

Dobrý den,

chtěl bych celému vašemu kolektivu poděkovat za velmi profesionální přístup při přípravném kurzu ke zkoušce koordinátora BOZP. Přípravný kurz mi byl velkým přínosem k závěrečné zkoušce ale i pro získání nových, zajímavých a užitečných informací. Celý průběh kurzu včetně závěrečné zkoušky probíhal ve velmi příjemné a přátelské atmosféře a za to vám patří velké poděkování.

 Moc Vám děkuji a jsem s pozdravem

 David Mošna

Projektový manažer

Pochvala 10

Dobrý den pane kolego,

Omlouvám se, že píšu až teď od zkoušek jsem se ještě doposud nezastavil a mám plné ruce a nohy práce. Chtěl bych Vám poděkovat za 3 dny, které mě obohatily o spoustu nových informací.

Co se týče kurzu – tak se mi kurz velice zamlouval, po odborné stránce byl kurz pečlivě vedený, rozmanitý, skvěle připravený, materiály jasné a srozumitelné – dozvěděl jsem se spoustu informací, především kde je hranice mezi činnosti koordinátora BOZP a činnosti OZO v prevenci rizik, což mi občas dělalo problémy, dozvěděl jsem se spoustu informací z případů, které se staly, a které slouží jako případ pro poučení do budoucna. Líbilo se mi, že nešlo jen o povídání, ale i to, že mí kolegové i já jsme mohli probírat vzájemně, diskutovat a řešit případy, ve kterých si nemusí být jistý ani ten největší profesionál. Forma vyměňování si vzájemných zkušeností a názorů k tomu neodmyslitelně patří. Za mě byl kurz jeden z nejlepších, který jsem za poslední dobu navštívil.

Zkoušky – probíhaly dle předem stanovených podmínek a proběhly bez problému. Tento systém m vyhovuje.

S pozdravem a přáním příjemného dne

 Ing. Radomír Novák

Pochvala 11

Dovolte mi, abych se i já připojil s poděkováním za trpělivost a vysokou fundovanost při mé přípravě na zkoušky KOO. Velmi si cením výměny názorů a zkušeností při působení přímo na staveništi, I po deseti letech na stavbách jsem získal mnoho nových vědomostí. Ještě jednou moc děkuji a těším se na příští setkání.

Kočí Václav, KOO BOZP

Dobrý den paní inženýrko,

ještě jednou bych chtěl poděkovat za velmi kvalitní školení KOO BOZP v Jihlavě. Ing. Štoudek se nám velmi věnoval  včetně příkladů z praxe a osobních konzultací. Do budoucna bych uvítal semináře k novým zákonům, které se mají v blízkosti vydávat.
Kočí Václav
Pochvala 12

Dobrý den paní inženýrko,

rád bych Vám a celé společnosti poděkoval za možnost účasti na přípravném kurzu ke zkouškám odborné způsobilosti k výkonu koordinátora a za možnost tuto zkoušku u vaší společnosti složit. Zásluhou vašeho otce, pana Štoudka, jsem si doplnil spoustu věcí kolem současně platné právní legislativy, kterou se výkon koordinátora BOZP řídí. Kurz mne a myslím i ostatní upozornil na možné záludnosti zkoušek, ale hlavně jsme si mohli mezi sebou a s vaším otcem, během výkladu, prodiskutovat spoustu příkladů z praxe nás všech - koordinátorů. Pan Štoudek odvedl vynikající práci i v době zkoušek, kdy svým klidem a pohodou působil na nás, skládající zkoušku, velmi pozitivním a uklidňujícím způsobem. I toto je dle mého názoru velkým plusem pro vaší společnost. Poděkování patří i Vám a vaší asistentce za vedení zkoušky a zkoušejícím za pohodový průběh zkoušky.
S přáním hezkého dne

Roman Soudek
Jindřichův Hradec

Pochvala 13

Dobrý den ,

chtěl bych touto cestou poděkovat za průběh školení koordinátora BOZP. Zvláště dík patří přednášejícímu , ing. Štoudkovi , který stravitelnou formou presentoval výklad zákonů a předpisů a velmi dobré bylo proložení konkrétními příklady z praxe.

 Děkuji a přeji celému týmu hezký den.

 Ing. Jaroslav Malina


Dobrý den ,

ve dnech 17.4. -19.4.2023 jsem se zúčastnil přípravného kurzu pro získání odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP  , který organizovala firma Karo export-import, s.r.o. , kde na závěr tohoto kurzu byla zkouška pro získání osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP . Jako účastník tohoto přípravného kurzu a následně absolvované zkoušky ,  bych chtěl poděkovat lektorovi panu Josefu Štoudkovi za velmi kultivovaný a odborný výklad probíraných zákonů a vyhlášek a pro udržení pozornosti posluchačů vkládáním konkrétních zkušeností v probírané oblasti . Průběh vlastní zkoušky byl velmi dobře organizován a žadatelé o zkoušku byli seznámeni s průběhem zkoušky a komisí , která zkoušela . Odborná komise zkoušejících byla vstřícná i zvídavá a zajímala se o odborné znalosti zkoušených .

Závěrem bych poděkoval celému týmu lidí ,kteří tento kurz organizovali , ale i zkoušejícím za dobrou atmosféru při obhajobě zpracovaných plánů BOZP .

S pozdravem

Ing. Jaroslav Malina

Pochvala 14

Vážení, tímto by chtěl poděkovat za perfektní přípravu a profesionální průběh při skládání zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi.

Vaše společnost KARO export-import spol. s.r.o. patří v tomto oboru, dle mého názoru, k nejlepším v celé ČR a je radostí s Vámi spolupracovat.

S pozdravem

Miloslav Vavřík, Tábor

Vážená paní Grenová,
zdravím Vás a chtěl bych touto cestou poděkovat za naprosto perfektní přípravný kurz a zkoušku koordinátora BOZP na staveništi, kterou jsem měl možnost absolvovat u Vaší společnosti KARO. Velký dík také patří Vašemu skvělému tatínkovi, který předvedl naprosto 100% výkon, jak po profesní tak i po lektorské stránce.
Jste jedničky. Díky moc.
Přeji Vám všem vše dobré 🙂
S přátelským pozdravem
Pochvala 15

Dobrý den, děkuji celému kolektivu firmy KARO E-I za perfektní přípravu na zkoušku a profesionální průběh při skládání zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi. Pan školitel p. Štoudek je opravdu profík ve svém oboru. Ještě jednou moc děkuji a těším se za 5 let na periodické zkouše a přípravném kurzu na viděnou. Lenka Čtvrtečková

Pochvala 16

Dobrý den pane Štoudku,
rád bych Vám sdělil, že jsem absolvoval školení a zkoušku pro OZ k činnosti Koordinátora BOZP při práci na staveništi již potřetí, poprvé u Vaší společnosti. Tentokrát jsem však neměl pocit "vyhozených peněz" a času, jako u předchozích dvou. Velice mi vyhovoval způsob a organizace školení, malý počet uchazečů, individuální přístup, možnost diskuze v průběhu školení, možnost ověření znalostí poskytnutými přístupy ke zkušebním testům a Vaše schopnost udržet pozornost posluchačů v průběhu přednášek. Připomínka snad jen k hodně malé velikosti písma v poskytnutých podkladech a k tomu, že jsem díky zajímavému průběhu přednášek nebyl schopen udělat žádnou další práci, kterou jsem měl sebou připravenou (jako v minulosti)…
Díky, za pět let znovu !
Miroslav Škrlant, České Budějovice

Pochvala 17

Dobrý den,

dne 16.1.2019 jsem absolvoval periodické přezkoušení koo BOZP, včetně dvou dnů přípravného školení. Chtěl bych Vaší firmě tímto poděkovat za perfektní organizaci a profesionální a věcný přístup při přípravných školeních,ze kterých jsem si odnesl mnoho zajímavých poznatků pro praxi. Přezkoušení jsem absolvoval již třikrát. Poprvé u Vaší firmy.Mohu konstatovat ,že poprvé až u Vás to pro mne bylo záživné,přínosné a poučné. Věřím že za pět let budu moci opět využít Vašich služeb. Děkuji.

s pozdravem

Miroslav Návara

Pochvala 18

S kolegou jsme v KARO E-I absolvovali opakované zkoušky KBOZP. KARO E-I jsme zvolili pro profesionální přístup celého týmu. Semináře jsou přínosné, lektoři profesionální. Zkoušky přísné, ale spravedlivé. Atmosféra příjemná.

 Ing. Jiří Souček

Pochvala 19

Dobrý den paní inženýrko, chci Vám poděkovat za Váš kurz koordinátora. Cením si práce Vašeho táty a Vašeho kolegy, kteří mi na základě zkušeností z praxe s odkazem na zákony a každodenní fungování institutu koordinátora BOZP osvětlili, co tato práce je, jak ji chápou a co je opravdu důležité z hlediska bezpečnosti práce jak v přípravě, tak v realizaci a pod.

Díky Vám,

S pozdravem

Richard Horák

Pochvala 20

Dobrý den, ještě jednou mockrát děkuji za seminář a zprostředkování zkoušky pro získání osvědčení  koordinátora BOZP. Dozvěděl jsem se nemálo nových věcí, které mi značně rozšířily rozhled v naší stavebnické branži. Přednášky byly zpracované skvěle, k věci a Váš přednes a přístup byl opravdu profesionální a poutavý.

Za 5 let pro mne bude Vaše společnost jasnou volbou.

 Na závěr bych Vás chtěl v návaznosti na náš včerejší rozhovor poprosit o zprostředkování nákupu razítka koordinátora, „samonamáčecího“.

Předem děkuji.

S pozdravem

Michal Kupka

Pochvala 21

Dobrý den, paní inženýrko.

Chtěl bych Vám ještě jednou poděkovat za vytvoření příjemného prostředí pro vykonání periodické zkoušky koordinátora BOZP na staveništi a současně poděkovat všem zkušebním komisařům včetně Vašeho otce za profesionální ale i lidský přístup k vykonání zkoušek.
Ať se Vám i Vaší firmě daří.
Ing. Stanislav Krejčí
Pochvala 22

Hodnotenie priebehu skúšky a skúšobnej komisie (Praha 13. 3. 2019):

Od samého začiatku až do konca panovala pri skúškach priateľská atmosféra. Priebeh skúšky bol dobre zorganizovaný a vše prebiehalo podľa vopred avízovaného řádu. Skúšajúci v komisii boli dobre naladení a po celú dobu sa snažili navodiť pohodovú atmosféru bez stresu a nervozity. Ako skúšaná som mala dostatok času na prípravu a následne mi komisia ponechala i dostatok priestoru sa vyjadriť k vylosovaným otázkam.

Ing. Zuzana Pargačová

Pochvala 23

Dobrý den,

děkuji Vám za spolupráci a perfektní přístup ze strany Vaší firmy. Měl jsem šťastnou ruku při výběru a jsem šťastný, že jsem si k absolvování zkoušky a kurzu vybral právě Vaši firmu. Samotný kurz byl pro mě velmi cenný, protože Ing. Štoudek je fajn člověk a hlavně velký profesionál. Informace, které jsem se od něj na kurzu dozvěděl, jsou pro mě k nezaplacení.

 Ještě jednou děkuji. Přeji, ať se Vaší firmě daří.

 David Oberreiter

Pochvala 24

Dobrý den,

chtěl bych touto formou poděkovat Vaší společnosti KARO EXPORT-IMPORT spol. s r.o. a zvláště Ing. Josefu Štoudkovi za způsob a vedení školení na koordinátora BOZP, které proběhlo ve dnech 2. - 4.9.2019 v Praze. Ač se jedná o školení na koordinátora BOZP bylo provedeno zajímavou a srozumitelnou formou.

Ještě jednou děkuji a s pozdravem

Ing. Luboš Luhový

Pochvala 24

Vážení, chci velmi poděkovat za profesionální a zároveň lidský přístup při školení i u zkoušky. Přístup školitele pana Ing. Štoudka byl příkladný a přednášky proložené “příběhy ze života” jen potvrzovaly důležitost a současně vážnost problematiky BOZP.  A pro všechny, kteří váhají nad výběrem akreditované společnosti pro provádění zkoušek KOOBOZP mohu sdělit - neváhejte! Protože KARO export-import jsou prostě PROFESIONÁLOVÉ S LIDSKOU TVÁŘÍ.

Křenek Petr, Ing.

Pochvala 25

Vážená paní inženýrko, na Vašich webovcýh stránkách máte motto "Proč s námi". Poté, co jsem absolvovala přípravný kurz pro OZO KOOBOZP vím "Proč právě s Vámi"  a proč právě u Vás absolvovat odbornou přípravu a zkoušku OZO KOOBOZP. Profesní přístup a přednášená témata panem Štoudkem mi přinesla další podněty ke zlepšení přístupu k činnosti koordinátora BOZP  na stavbách.  Prosím, vyřiďte panu Štoudkovi velké poděkování. Moc Vám všem ve Vaší rodinné firmě přeji hodně profesních úspěchů,  zdraví a elánu do další činnosti. Děkuji Vám za informace, které jsem na kurzu získala. Velmi si toho vážím. Ve svém profesním životě musím svůj čas zvažovat a jsem moc ráda, že účast na kurzu pro mě nebyla ztrátou času a  byla mi  přínosem. Moc Vám za to děkuji. Přeji Vám hezký den

Ing. Zdeňka Janoščíková
Pochvala 26

Dobrý den.
chci poděkovat za přátelskou atmosféru ve vaší fy. při zkoušce osvědčení KOO BOZP (periodické). Hezký den a hlavně zdraví přeje

Milan Šulc

Pochvala 27

Dobrý den paní Grenová .
Chci Vám touto cestou ještě jednou poděkovat za přípravný kurz i za následnou periodickou zkoušku koordinátora. Oceňuji příjemné prostředí firmy KARO–EI, profesionální přístup při výkladu přípravy ing J. Štoudka a ing E. Grenové, kdy je patrné využití zkušeností z praxe a zároveň kladen důraz na uplatňování zákonů k bezpečnosti na stavbách.

Byť cestu k Vám mám přes celou republiku, předpokládám, že po zkušenosti i dále využiji Vaše další semináře např. k TDI.

Přeji příjemné a úspěšné dny

S přáním příjemného dne

Roman Nový - MANTON

Pochvala 28

Dobrý den paní inženýrko,

chtěla bych Vám poděkovat za možnost složení zkoušky z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím Vaší společnosti.

Přípravný kurz pod vedením Ing. Štoudka byl na profesionální úrovni. Jeho vstřícný přístup, výklad  a ochota pomoci posluchačům byla ohromná.

 Ještě jednou děkuji a přeji prima den

I.Musilová

Pochvala 29

Paní Grenová,

Vám osobně i dalším, kteří na zkoušce podíleli, moc a moc děkuji, za váš přístup.

 S pozdravem

 Ivan Mařík

Pochvala 30

Dobrý den, paní Grenová,

chtěl bych Vám poděkovat za výborný kurz na koordinátora BOZP, přednášky byly věcné, velmi dobře připravené a výborně vedené. Jednotlivé informace byly podloženy skutečnými příklady a zkušenostmi.

Ještě jednou Vám děkuji a přeji Vám spousty spokojených klientů a hodně pracovních úspěchů.

S pozdravem a přáním pěkného dne,

M. Svoboda

Pochvala 31

Dobrý den paní inženýrko,

chtěl bych Vám tímto poděkovat za výborně pojatý a provedený kurz koordinátora BOZP. Získané informace jsou pro mě obrovským přínosem a v mnohém mi otevřely oči.
Ještě jednou děkuji moc.
S přáním příjemného dne

Petr Němeček
Pochvala 32

Vážená paní inženýrko,

chtěl bych Vám velmi poděkovat za skvělou organizace přípravného kurzu koordinátora BOZP, který se odehrával v Praze od 25.1.2021 do 27.1.2021 pod vedením ing. Josefa Štoudka. V oboru nejen koordinátora BOZP, ale i OZO v prevenci rizik a požární ochrany se pohybuji již několikátým rokem a musím před panem ing. Štoudkem „smeknout klobouk“. Často se mi při odborných seminářích stává to, že přednášející pouze citují platnou legislativu. To se v případě pana ing. Štoudka vůbec nestalo. Samozřejmě, to nutné a přímo související s výkonem koordinátora se říci musí, ale velice oceňuji osobní přístup a sdělení zkušeností z praxe i odborné odpovědi na dotazy. To osobně považuji za největší přínos školení a přidanou hodnotu.

Zároveň bych rád poděkoval nejen panu ing. Štoudkovi ale také celé odborné zkušební komisi.

Nadále budu Vaši společnosti doporučovat jako skvělou společnost pro přípravný kurz koordinátora BOZP a konzultace.

S pozdravem

Martin Pecháček

Pochvala 33

Dobrý večer pane inženýre,

chtěl bych Vám touto cestou ještě jednou moc poděkovat za vše, co jste pro mě za poslední 3 dny udělal, sice to tak asi nevypadalo, ale Váš přístup k životu mě opravdu nabíjel. Ani nevím, jestli jsem pořádně poděkoval všem ze zkušební komise. 😊 Vyřiďte jim prosím to poděkování za mě. Díky Vám, Vašemu skvělému školení,  ale hlavně Vašemu lidskému přístupu jsem se té zkoušky zúčastnil. Ještě jednou díky moc.  Moje hodnocení školení je 1*

 S pozdravem a přáním trvalého zdraví a  vitality.

Mirek Domácí

Pochvala 34

Vážená paní Grenová,

musím se vší úctou složit poklonu za přístup celého Vašeho kolektivu, za zcela bezproblémový průběh a zajištění celého semináře. Současně velké poděkování patří školiteli, který nás zahrnul spoustou zajímavých informací a podnětů. Hovořil jasně a srozumitelně. Bylo to velmi příjemné setkání, ze kterého se každý den nechtělo domů. Celkově děkuji, že jsem mohl kurz absolvovat prezenčně a sloužit zkoušku.

Přeji hodně úspěchů, zdraví a pohody a těším se na budoucí spolupráci.

 Ing. Martin Kořínek

Pochvala 35

Dobrý den, paní inženýrko,

dovolte abych Vám a Vaší firmě vyjádřil poděkování za skvěle připravený kurz, což asi není jednoduché v této složité době. Vyřiďte, prosím, mé poděkování především Vašemu tatínkovi, za báječnou atmosféru a předání spousty zajímavých informací a zkušeností. Ty tři dny mne velice obohatily a to nejen profesně ale také lidsky.

Ještě jednou Vám moc děkuji a přeji celé Vaší firmě hodně úspěchů ve Vaší činnosti.

S pozdravem

Martin MICHÁLEK

Pochvala 36

Vážená paní jednatelko,

v termínu 12. – 14. 4. 2021, jsem prostřednictvím Vaší firmy, absolvoval 3 denní přípravný kurz k periodické zkoušce odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi. Chtěl bych touto cestou vyjádřit poděkování za naprosto profesionální, ale přitom lidský a laskavý přístup školitele pana Ing. Josefa Štoudka. Bezvadná vizuální prezentace probíraných tematických okruhů, odborná neformální diskuse v průběhu školení, proložená příběhy z praxe, potažmo i mediálně známými kauzami „Studénka“, „Vilémov“ apod., jsou těmi atributy, které dělají školení záživným, podnětným a inspirativním (in spiro = vdechnutí). Vám vážená paní jednatelko, přeji a celé Vaší firmě, do dalších podnikatelských počinů, mnoho odvahy, síly, štěstí a v neposlední řadě hlavně zdraví. Tou nejhezčí tečkou po absolvování školení a zkoušky bylo nejen nové osvědčení, ale Váš krásný úsměv.

 V úctě

Martin Sedláček

Pochvala 37

Dobrý den paní Grenová,

V termínu od 12.4 – 14.4. 2021 jsem u Vaší společnosti absolvoval přípravný kurz na KOO BOZP , který byl zakončen úspěšným složením zkoušky.

Rád bych konstatoval , že kurz byl věcný a zaměřen na celoživotní zkušenost pana školitele ing. Štoudka , který to prezentoval z praxe co se může stát a zároveň jaké následky to zanechá ať po stránce materiální i duševní, když není BOZP dodržováno.

Zároveň kurz byl zajímavý z hlediska konverzace mezi školitelem a posluchači , kdy byla vzájemná debata o jednotlivých případech nedodržení BOZP, tím se člověk necítil jen jako na kurzu , který někdo odprezentuje a podepíše prezenční listinu , že kurz absolvolal.
Závěrem přeji hodně pracovních úspěchů a mnoho spokojených klientů.
S pozdravem,

Josef Čermák

Pochvala 38

Dobrý večer, děkuji za bezproblémový a příkladně zajištěný dnešní „zkouškový“ den. Bylo zřejmé, že jste profesionálové 😊. Přeji Vám mnoho pracovních úspěchů a co nejméně řešených problémů. Tak snad za 5let. Ještě jednou děkuji.

S pozdravem

Jaroslav Dubský

Pochvala 39

Dobrý den,

paní doktorko dovolte mi poděkovat za skvělý kurs i bezchybnou organizaci zkoušky Koordinátorů BOZP na stavbách v Plzni ve dnech 30.8.-1.9.tr. Bylo to náročně, ale dali jsme to!

J. Hána

Pochvala 40
Dobrý den paní inženýrko,
chtěl bych Vám alespoň touto cestou vyjádřit uznání za přípravu kurzu i zkoušky, které byly připraveny na vysoké profesionální úrovni.
Kurz byl veden naprosto erudovaně z hlediska teorie i praxe, což v mém případě velmi usnadnilo úspěšné složení zkoušky.
Děkuji a těším se na další spolupráci.
S pozdravem
Lubomír Umanec
Pochvala 41

Dobrý den paní inženýrko,

chtěla bych tímto dodatečně poděkovat za školení a zkoušku, obojí se uskutečnilo v únoru v Praze. Zejména chci ocenit odbornost a citlivý přístup pana Štoudka. Vzdělávání se tak změnilo v přátelské setkání lidí, kteří si mají co říct. Velmi ráda se na Vaši společnost v budoucnu znovu obrátím.

S přáním hezkého dne

Jitka Trnečková

Pochvala 42

Dobrý den,

 chtěl bych touto cestou poděkovat za bezvadnou a poutavou organizaci a průběh přípravného semináře na koordinátora BOZP. Celá problematika byla podána bez zbytečných a suchých frází, naopak byly vyzdviženy opravdu důležité a podstatné informace, které by jinak ve spletitých literách a paragrafech zákonů zapadly. Nelze ani opomenout příjemnou atmosféru celého semináře a následné závěrečné zkoušky.

Ještě jednou díky!

 Ing. Petr Fibinger

Nyní již koordinátor 😊

Pochvala 43

Dobrý večer, paní doktorko,

ještě u dnešních zkoušek jsem požádal Vašeho tatínka o informaci, kam mohu poslat zprávu o zhodnocení semináře a zkoušky z Koordinátora BOZP. Z řad komise zaznělo, že je to formální otázka mnoha z nás, aby se neřeklo😊 Já však chci opravdu přispět a prý mohu napsat přímo Vám 😊

Celkový seminář dle mého vedl ten nejlepší lektor, jakého jsem kdy poznal. Už jsem s Vaší firmou měl zkušenost jednou a pamatuji si na to stejně. Váš tatínek je velmi zkušený člověk ve stavebnictví obecně, práci ve stavařině má evidentně rád a při jeho výkladu si člověk připadá, jako by poslouchal pana Karla Högera! Školení je v jeho podání zajímavé, smysluplné, zábavné a podané se srdečností a lidsky, aby to pochopil úplně každý a snad se ani nemůže stát, aby zkoušku někdo nezvládl! Bavilo mne to, jinde zpravidla usínám 😊 Jen při psaném testu jsem si vše vybavil jen díky příkladům z praxe, které jsme měli možnost slyšet na semináři.

Moc děkuji za tuto zkušenost a budu doufat, že až přijde další perioda, vyjde má zkouška termínově zase u Vaší společnosti!

Přeji Vám, aby Vaše rodinná firma nadále vzkvétala a práce Vás všechny stále bavila! Děláte to srdcem a to už se v dnešní době moc nenosí…

Pozdravujte tatínka a ať školí takto ještě spoustu let!

S pozdravem

Michal Krátký

Pochvala 44

Dobrý den,

chtěla bych poděkovat Ing.Štoudkovi za neskutečně zajímavý a velmi záživný výklad o nezáživných paragrafech.Jeho výklad byl velmi profesionální a nikdy bych nevěřila,že během dvou dnů mám lidsky vysvětleno to,co bych studovala možná měsíc.Děkuji za profesionalitu,lidský humor a věnování se i tématům pro některé nesrozumitelných.Jsem nadšená a dlouho jsem neseděla někde tak,abych vnímala každé slovo a byla dobře připravena ke zkouškám.

 Velice děkuji celému vašemu týmu.

 S přátelským pozdravem

 Hana Votava

Pochvala 45

Dobrý den paní Grenová a pane Štoudku,

pohybuji se ve stavebnictví 40 let  (v pozicích projektant, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP ). A hodlám v profesi TDS a KOOBOZP ještě cca do 70 tky aktivně pokračovat. Vždycky jsem se v oboru stavebnictví vzdělával a absolvoval řadu školení a přednášek, včetně několika školení od pražské pobočky ČKAIT, které za moc stály. Naštěstí těch nepovedených byla menšina.
Školení (přednášky ze skutečné praxe na stavbách), které nám přednášel pan Štoudek před zkouškou KOOBOZP bylo té nejvyšší kvality, zkrátka super (nevím jak se to řekne ostravsky - brněnsky "špica" také se dá říci, že to bylo "betálné".
Já měl ve svém profesním životě štěstí na odborně zdatné starší kolegy, kteří mi, kdysi mladému průmyslovákovi, později inženýrovi, předávali odbornou praxí na stavbách nabyté zkušenosti. Pochopitelně občas člověk narazí na "mrzouta" , který mladým lidem neprozradí z oborné praxe a zkušeností téměř nic, protože má strach, že ho mladí převálcujou. Přitom v drtivé většině případů, takovýto člověk nic odborného nevymyslel a někdo ze starších kolegů mu rovněž dal, když byl mladý nalejvárnu.
A teď ze sebe dělá mistra světa řádně umocněného na druhou.
Takže Vás moc zdravím a jsem rád, že jsem si vybral k periodické zkoušce na KOOBOZP právě Vás
S pozdravem
Karel Horner
Pochvala 46

Dobrý den, pane Štoudku,

rád bych Vám tímto poděkoval za veškerou pomoc při přípravě a zkoušce na KooBOZP.

Přeji hezký den

 Petr Jiřímský

Pochvala 47

Dobrý den vážení,

trochu s časovým odstupem, ale o to upřímněji vám chci poděkovat za váš skvělý profesionální přístup při přípravě a potažmo průběh zkoušky. Bylo to příjemné a poučné.

S pozdravem a přáním krásného dne

Ing. Jan Matela

Pochvala 48

Dobrý den paní Grenová,

chtěla bych vám moc poděkovat za možnost být u vás na semináři, který vedl pan Štoudek. Seminář byl díky němu velice poučný a i zábavný. Pan Štoudek je profesionál na svém místě. Děkuji za úžasný, milý a lidský přístup od všech přítomných zkoušejících, velice si všech vážím a ještě jednou jim všem děkuji.
Přeji vám ať máte spousty dalších spokojených lidí jako jsem byla já 🙂
Přeji hezký den
Lucie Králová
Pochvala 49

Dobrý den paní Grenová.

Rád bych Vám i Vašemu celému týmu vyjádřil poděkování za organizaci školení a zkoušky. Chtěl bych Vám poděkovat za vstřícný přístup s ohledem na dodání plánu BOZP a dokumentů potřebných ke zkoušce, které bylo po určeném termínu. Poskytnuté informace a podklady pro úspěšné zvládnutí zkoušky byly z mého pohledu naprosto přehledné a dostačující. Rád bych vyzdvihl činnost p. Štoudka. Jeho znalosti a způsob jejich předání v rámci školení jsou inspirující, především v pojetí praktického výkladu osobních zkušeností v praxi, které (pokud dostatečně uvízly v hlavě 😊) bylo možné použít i při zkoušce. Příjemným překvapení pro mě byly i podklady poskytnuté na CD nosiči. Z mého pohledu přípravu ke zkoušce Koordinátora BOZP na staveništi hodnotím jako vysoce kvalitní a efektivní.

Pokud si mohu dovolit navrhnout téma, které by mohlo vašemu školení prospět, navrhl bych rozbor legislativy. V krátkosti bych zmínil rozpad nadřízených/základních zákonů jako je ústava a základní listina práv a svobod, tvorbu zákonů, související vyhlášky, nařízení vlády (jaký je mezi nimi rozdíl), technické normy (jak je to s jejich závazností, schvalováním, tvorbou,) atd. Hovořím z vlastní zkušenosti ze zkoušky na OZO PO, kde toto bylo jedno z témat. Do té doby jsem si souvislosti s touto problematikou nedovedl představit😊. Děkuji a přeji mnoho úspěšných absolventů.

S pozdravem 

Aleš Dohnal

Pochvala 50

Vážená paní inženýrko,

včera jsem úspěšně složil zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora BOZP na staveništi. Rád bych Vám, ale především pak panu ing. Štoudkovi poděkoval za dokonalou přípravu v rámci semináře. Seminář byl veden s vysokou mírou profesionality, jednotlivá témata byla řazena s logickou návazností a doplněna praktickými zkušenostmi pana Štoudka z praxe. Vše bylo časově dokonale rozvrženo.

Mějte se dobře, ať se Vám, i kolegům daří.

S pozdravem

J.Božovský

Pochvala 51

Vážená paní Grenová,
ráda bych Vám touto cestou poděkovala za velmi přínosný kurz KOO BOZP na staveništi, skvělou komisi a přátelskou atmosféru, kterou vytvořil odborný garant zkoušky a jeho vysokou profesionalitu a přístup. Doporučila jsem Vás kolegyni dále svým kolegům.

S přáním hezkého dne zdraví

Yveta Patzeltová

Pochvala 52

Vážená paní Grenová, vážený pane Štoudku,

Chci Vám upřímně poděkovat za odborné vedení na semináři a přípravu na zkoušky, k výkonu Koordinátora BOZP. Váš přípravný kurz, podklady ke studiu a přístup k nám k zájemcům o zkoušky, je příkladný. Podklady byly zpracovány logicky, přehledně a pro další práci výkonu Koordinátora BOZP jsou super pomůckou. Přeji Vám spoustu úspěchů ve Vaší práci a spoustu stejně spokojených kolegů, jako jsem já.

S pozdravem

Petr Valach
Technický dozor staveb
Koordinátor BOZP

Pochvala 53

Dobrý den paní Grenová,

rád bych Vám níže sepsal zpětnou vazbu a můj dojem z proběhlého přípravného kurzu KOOBOZP a závěrečných zkoušek.
Mám zkušenosti s různými druhy školení, které jsem již absolvoval, ale musím s radostí přiznat, že Váš přípravný kurz vedený Vaším otcem, panem Štoudkem, byl od začátku do konce bezkonkurenční. Předání profesních zkušeností velmi přátelskou až rodinnou formou vytvořilo v průběhu celého školení skvělou atmosféru a zaručilo naprosto efektivní soustředění a chuť se dozvědět více po celou dobu školení. Pan Štoudek je člověk na svém místě a tímto bych mu rád ještě jednou poděkoval a popřál mu především pevné zdraví do dalších let.
Pokud bych měl zhodnotit závěrečnou zkoušku, jako členy zkušební komise a celý průběh, musím opět mluvit upřímně jen v superlativech. Všichni členové komise jsou féroví a v případě nějakého zaškobrtnutí na základě nervozity nápomocní rozvázat Vám trošku jazyk a diskutovat. Zároveň je ale třeba říct, že svým kvalifikovaným odhadem dokáží v krátkém čase rozlišit uchazeče nepřipraveného a takového, který je pouze nervózní.
Závěrem bych chtěl i Vám jako jednatelce společnosti poděkovat za kvalitu a zpracování služeb, které jako společnost nabízíte. Teď už jen zvládnout zkoušky na OZO a pustit se do práce.
Děkuji a přeji hezký zbytek dne
Vojtěch Zoch
Pochvala 54

Dobrý den, chtěl bych poděkovat za perfektní proškolení a zajištění zkoušek Koordinátora.

Děkuji

S pozdravem
Petr Kudláček

Pochvala 55

Dobrý den, paní inženýrko.

Rád bych Vám a celé Vaší společnosti poděkoval za vytvoření příjemného prostředí a za péči věnovanou přípravnému kurzu a vlastním zkouškám koordinátorů BOZP.
Děkuji a přeji Vám i celé společnosti hodně úspěchů, spokojených klientů a osobní spokojenosti.
S přátelským pozdravem ing. Stanislav Krejčí.
Pochvala 56

Dobrý den paní Grenová,

rád bych vám tímto poděkoval, že jste mě přesvědčila se zúčastnit přípravného kurzu a zkoušky.
Přípravný kurz byl naprosto skvělý, hlavně díky přednášejícímu, který byl excelentní.
Ještě jednou díky a hezký den i víkend
S pozdravem
D. Komorous
Pochvala 57
Vzdělání - Osvědčení - Relaxace

NAŠE NABÍDKA

PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE
Koordinátor BOZP na staveništi

Přípravné kurzy z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

service-img-1
service-img-2
ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI
Koordinátor BOZP na staveništi

Zkoušky a periodické zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE
Prevence rizik v oblasti BOZP

Přípravné kurzy z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

service-img-3

Napište nám s čím vám můžeme pomoci

Každý vyřešený problém je pro nás zkušeností, každý další problém je pro nás výzvou
CHCETE SE ZASTAVIT? TADY SÍDLÍME...

Těšínská 147/467, 717 00 Ostrava - Bartovice

to top button