Zkouška „periodická“ – PRE

Zdrojový soubor otázek k testu ke stažení ZDE

Seznam otázek k ústní části zkoušky ke stažení ZDE

Samotné otázky k ústní části i s odpověďmi stáhněte ZDE

Okruh A - PRE - periodicka

znalost povinností zaměstnavatele a práv a povinností zaměstnanců a práv a povinností odborové organizace nebo zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a povinnosti dalších odborně způsobilých osob na pracovišti podle zákona a podle jiných právních předpisů


Okruh B - PRE - periodicka

základní znalost právních a technických předpisů z oblasti výstavby a stavebnictví, znalost technologie provádění staveb a souvisejících činností, potřebných pro výkon činnosti koordinátora


Okruh C - PRE - periodicka

znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, odstraňování popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání


Okruh E - PRE - periodická

znalost základních nástrojů komunikace koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nezbytné pro koordinaci činností jednotlivých účastníků výstavby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména při realizaci staveb a dovednost tyto znalosti využívat v praxi

to top button