Přípravný kurz pro zkoušku a periodickou zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP

Přípravný kurz je určen pro osoby, které se připravují ke složení:
• zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP (dále jen "zkouška") u subjektu akreditovaného MPSV (KARO EXPORT – IMPORT, spol. s r. o.)
• periodické zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP (dále jen "periodická zkouška") u subjektu akreditovaného MPSV (KARO EXPORT – IMPORT, spol. s r. o.)
• dalším osobám, zabývající se danou problematikou, pro praxi v průběhu pětiletého období

Doporučujeme zájemcům o kurz před zkouškou nebo periodickou zkouškou zaslat přihlášku (cca 2-3 měsíce) a zúčastnit se kurzu v dostatečném časovém předstihu před zkouškou nebo periodickou zkouškou.

Uchazeči o zkoušku (periodickou zkoušku) musí minimálně 15 dnů před termínem zkoušky (periodické zkoušky) zaslat administrátorce zkoušky zpracovanou písemnou práci. Vzor zpracované písemné práce (a jiné materiály z oblasti BOZP) je možné také zakoupit u naší společnosti https://www.karoei.cz/dalsi-nabidka/pracovni-postupy/. Je tedy v zájmu uchazečů zúčastnit se kurzu v termínu v dostatečném časovém odstupu před zkouškou (periodickou zkouškou).

Termíny pro rok 2024:

9. – 11. září 2024 – přípravný kurz Ostrava
11. září 2024 – zkouška Ostrava - zkouška bude zahájena ve 14:00 hod.

16. – 18. září 2024 – přípravný kurz - Hotel Globus Praha
18. září 2024 – zkouška - Hotel Globus Praha - zkouška bude zahájena ve 14:00 hod.

9. října 2024 – zkouška Ostrava - zkouška bude zahájena v 8:00 hod.

23. října 2024 – zkouška - Hotel Globus Praha - zkouška bude zahájena v 8:00 hod.

6. listopadu 2024 – zkouška Ostrava - zkouška bude zahájena v 8:00 hod.

13. listopadu 2024 – zkouška - Hotel Globus Praha - zkouška bude zahájena v 8:00 hod.

12. prosince 2024 – zkouška - Hotel Globus Praha - zkouška bude zahájena v 8:00 hod.


Materiály ke zkoušce:
* vypracované ústní otázky k ústní části zkoušky - online i k vytištění
* písemné testy se správnými odpověďmi - online i k vytištění
* přístup do informačního systému PRETEST:
- testový program pro písemnou část zkoušky vč. správných odpovědí - bez nutnosti instalace, online z jakéhokoliv zařízení
- osobní stránka uchazeče, kde nalezne veškeré informace o zkoušce, včetně schválení dokladů, schválení písemné práce, úhrada faktury, další materiály ke stažení, Zkušební řád a další.
* studijní materiály k přípravnému kurzu
* aktuální číslo neperiodického zpravodaje Karouš

Materiály ke zkoušce:
• V případě účasti na celém přípravném kurzu (v délce 3 dnů) veškeré materiály zdarma.
• Při účasti na 2 dnech kurzu jsou materiály zpoplatněny částkou 1.500,- Kč + DPH.
• Při účasti na 1 dni kurzu jsou materiály zpoplatněny částkou 3.000,- Kč + DPH.
• Účastník si může materiály zakoupit bez účasti na kurzu za částku 4.000,- Kč + DPH.

Rozsah přípravného kurzu - třídenní intenzivní přípravný kurz je rozdělen na tři, na sebe logicky navazující části (účastník se nemusí účastnit celého třídenního kurzu, může si vybrat jednotlivé části samostatně). Přednášky se konají v době od 9:00 do 16:00 hod., třetí den od 9:00 hod. do 12:00 hod. a odpoledne se koná zkouška (periodická zkouška).

1.den - 9:00 - 16:00 hod
Základní informace z oblasti BOZP, Odborná a zdravotní způsobilost, Pracovní úrazy (pracovně-lékařské služby), Oblast stavebnictví

2.den - 9:00 - 16:00 hod
Kategorizace prací, VTZ a Stroje a zařízení, Chemické látky a PO

3.den - 9:00 - 12:00 hod
Nebezpečí, ohrožení, riziko, opatření, Osobní ochranné pracovní prostředky, Metody hodnocení a analýzy rizik, Značky, Komunikace, Písemná práce

Cena kurzů:
• 1. den 4.000,- Kč + 21 % DPH
• 2. den 4.000,- Kč + 21 % DPH
• 3. den 2.000,- Kč + 21 % DPH

Místo konání kurzů (ubytování si uchazeči zajišťují sami):
• KARO E-I, spol. s r. o., Těšínská 147/467, 717 00 Ostrava – Bartovice
• Hotel Globus, Gregorova 2115/10, 140 00 Praha 11-Chodov
* Harmonie resort s.r.o., Cukrovar 1230, 665 01 Rosice

Odborné vzdělávací semináře nejsou kapacitně omezeny, ani nejsou nijak řízeny MPSV. Pokud máte k sobě alespoň 2 kolegy (jste tedy celkem minimálně 3), umíme udělat přípravný kurz, či jiná odborná školení v jiných prostorách, než jsou uvedeny. Například firemní sídla, hotely ve městech, která vám lépe vyhovují, a pod. Pro dotazy prosím pište na  eva.grenova@karoei.cz.

Prosíme všechny účastníky kurzů/školení/zkoušek aby veškeré platby prováděli dopředu na základě vystavené faktury. Naše společnost není vybavena zařízením pro EET, tudíž není možné přijímat platby v hotovosti přímo v den konání.


Na uvedené kurzy a zkoušky se prosím přihlašujte prostřednictvím e-mailu: eva.grenova@karoei.cz nebo kliknutím na tlačítko níže

V ceně kurzu jsou započítány studijní materiály.

Vyplnit elektronickou přihlášku

to top button