Technický dozor staveb

Naše semináře určené pro zadavatele staveb, zhotovitele staveb, koordinátory BOZP a technické dozory. Naše společnost vlastní akreditaci vzdělávací instituce a akreditaci vzdělávacího programu pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků schválenou MV.


Dozory ve výstavbě

Cena 2.420,- s DPH

Termíny na vyžádání

Obsah semináře:
Stavební záměry musí od prvotní myšlenky po uvedení realizované stavby procházet řadou posuzování. Rozhodujícím orgánem je podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů státní stavební dohled zajišťovaný stavebním úřadem. Pro povolení stavby vydávají tzv. dotčené orgány stanoviska popř. závazná stanoviska. Vyjádření těchto orgánů při přechodu stavby do užívání jsou opět rozhodujícím prvkem tohoto procesu. Stavebník zajišťuje pro přípravu stavby projektanta, pro realizaci stavby zhotovitele stavby/stavbyvedoucího, popř. technický dozor stavebníka, autorský dozor projektanta a koordinátora BOZP na staveništi. U staveb prováděných svépomoci pak stavební dozor.
1. Zákon č. 183/2006 Sv., stavební zákon a navazující prováděcí předpisy.
2. Posice stavebních úřadů a dotčených orgánů při přípravě a realizaci stavebního záměru.
3. Technický dozor stavebníka.
4. Autorský dozor projektanta.
5. Stavební dozor u staveb svépomocí.
Cílová skupina:
Stavebník, projektant, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, stavební dozor, koordinátor BOZP na staveništi, studenti stavebních škol a stavebních oborů

Přednášejícími na těchto kurzech jsou:
Ing. Josef Štoudek
Ing. Eva Grenová, Ph.D.
Ing. Jindřich Pater
a další

 

Prosíme všechny účastníky kurzů/školení/zkoušek aby veškeré platby prováděli dopředu na základě vystavené faktury. Naše společnost není vybavena zařízením pro EET, tudíž není možné přijímat platby v hotovosti přímo v den konání.


Na uvedené kurzy a zkoušky se prosím přihlašujte prostřednictvím e-mailu: eva.grenova@karoei.cz

V ceně kurzu jsou započítány studijní materiály.


 

to top button