Naše semináře určené pro zadavatele staveb, zhotovitele staveb, koordinátory BOZP a technické dozory. Naše společnost vlastní akreditaci vzdělávací instituce a akreditaci vzdělávacího programu pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků schválenou MV.


Práva a povinnosti zadavatele stavby, zhotovitele stavby a koordinátora BOZP na staveništi, Plán BOZP

Cena 3.000,- Kč bez DPH (3.630,- Kč s DPH)

Termíny pro rok 2021:
8. června 2021 – Ostrava
22. června 2021 – Praha - Hotel Globus
24. srpna 2021 – Ostrava
1. září 2021 - Plzeň
7. září 2021 – Praha - Hotel Globus
21. září 2021 – Ostrava
5. října 2021 – Praha - Hotel Globus
19. října 2021 – Ostrava
9. listopadu 2021 – Praha - Hotel Globus
23. listopadu 2021 – Ostrava
14. prosince 2021 – Praha - Hotel Globus
Místo konání kurzů:
• KARO E-I, spol. s r. o., Těšínská 147/467, 717 00 Ostrava – Bartovice
• Dvořák Tábor, s. r. o., Hradební 3037, 390 01 Tábor
• Parkhotel Plzeň CONGRESS CENTER s. r. o., U Borského parku 31, 320 04 Plzeň
• Hotel Slunce HB s. r. o., Jihlavská 1985, 580 01 Havlíčkův Brod
• Hotel U divadla, U Staré pošty 247/6, 140 00 Praha 4 – Braník
• Hotel Globus, Gregorova 2115/10, 140 00 Praha 11-Chodov
* Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, 586 01 Jihlava

Obsah semináře

Práva a povinnosti účastníků výstavby vyplývající z právních předpisů, sjednocení výkladů právních pojmů, seznámení s poznatky z kontrolní činnosti SÚIP, hmotná a trestní odpovědnost jednotlivých účastníků výstavby, požadavky na obsah plánu BOZP vyplývající z novelizovaného zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a novely nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
08:00 - 12:00 - Seznámení účastníků semináře s platnými změnami zákonných norem, poukázání na chyby zjišťované kontrolními orgány (OIP, SÚIP, Policie ČR)
12:30-17:00 - Požadavky na Plán BOZP ve fázi tvorby projektové dokumentace (jako součást projektové dokumentace ) a ve fázi realizace stavby (obsah, aktualizace, změny, údržba stavby,...)
Cílová skupina:
Projektanti, stavbyvedoucí, stavební inženýři, koordinátoři BOZP, TDS, pracovníci odboru investic, zadavatelé staveb, studenti stavebních škol a stavebních oborů
Místo konání kurzů se může změnit na základě počtu uchazečů. Tito budou v dostatečném předstihu o změně informováni.
Přednášejícími na těchto kurzech jsou:
Ing. Josef Štoudek dr. h. c.
Ing. Eva Grenová, Ph.D.
a další
Prosíme všechny účastníky kurzů/školení/zkoušek aby veškeré platby prováděli dopředu na základě vystavené faktury. Naše společnost není vybavena zařízením pro EET, tudíž není možné přijímat platby v hotovosti přímo v den konání.

Na uvedené kurzy a zkoušky se prosím přihlašujte prostřednictvím přihlášky - zde a na e-mailu: eva.grenova@karoei.cz

V ceně kurzu jsou započítány studijní materiály.