Naše semináře jsou určené pro zadavatele staveb, zhotovitele staveb, koordinátory BOZP projektanty a technické dozory.


Práva a povinnosti zadavatele stavby, zhotovitele stavby a koordinátora BOZP na staveništi, Plán BOZP

Termíny pro rok 2024 - cena 4.235,- Kč s DPH:

9. dubna 2024  - Ostrava
23. dubna 2024 – Tábor
24. dubna 2024 – zkouška Tábor
11. června 2024 –  Ostrava
20. srpna 2024 – Ostrava
3. září 2024 –  Praha
4. září 2024 – zkouška - Hotel Globus Praha
24. září 2024 –  Rosice – Zastávka u Brna
15. října 2024 –  Ostrava

Místo konání kurzů:

  • KARO E-I, spol. s r. o., Těšínská 147/467, 717 00 Ostrava – Bartovice
  • Hotel Dvořák Tábor, s. r. o., Hradební 3037, 390 01 Tábor
  • Parkhotel Plzeň CONGRESS CENTER s. r. o., U Borského parku 31, 320 04 Plzeň
  • Hotel Slunce HB s. r. o., Jihlavská 1985, 580 01 Havlíčkův Brod
  • Hotel U divadla, U Staré pošty 247/6, 140 00 Praha 4 – Braník
  • Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, 586 01 Jihlava
  • Hotel Globus, Gregorova 2115/10, 140 00 Praha 11-Chodov
  • Harmonie resort s.r.o., Cukrovar 1230, 665 01 Rosice

Obsah semináře

Práva a povinnosti účastníků výstavby vyplývající z právních předpisů, sjednocení výkladů právních pojmů, seznámení s poznatky z kontrolní činnosti SÚIP, hmotná a trestní odpovědnost jednotlivých účastníků výstavby, požadavky na obsah plánu BOZP vyplývající z novelizovaného zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a novely nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

PROGRAM AKCE:

09:00 - 12:00 - Seznámení účastníků semináře s platnými změnami zákonných norem, poukázání na chyby zjišťované kontrolními orgány (OIP, SÚIP, Policie ČR)
12:30-17:00 - Požadavky na Plán BOZP ve fázi tvorby projektové dokumentace (jako součást projektové dokumentace ) a ve fázi realizace stavby (obsah, aktualizace, změny, údržba stavby,...)

Cílová skupina:

Projektanti, stavbyvedoucí, stavební inženýři, koordinátoři BOZP, TDS, pracovníci odboru investic, zadavatelé staveb, studenti stavebních škol a stavebních oborů
Místo konání kurzů se může změnit na základě počtu uchazečů. Tito budou v dostatečném předstihu o změně informováni.

Přednášejícími na těchto kurzech jsou:
Ing. Josef Štoudek dr. h. c.
Ing. Eva Grenová, Ph.D.
a další

Odborné vzdělávací semináře nejsou kapacitně omezeny, ani nejsou nijak řízeny MPSV. Pokud máte k sobě alespoň 2 kolegy (jste tedy celkem minimálně 3), umíme udělat přípravný kurz, či jiná odborná školení v jiných prostorách, než jsou uvedeny. Například firemní sídla, hotely ve městech, která vám lépe vyhovují, a pod. Pro dotazy prosím pište na  eva.grenova@karoei.cz.

Prosíme všechny účastníky kurzů/školení/zkoušek aby veškeré platby prováděli dopředu na základě vystavené faktury. Naše společnost není vybavena zařízením pro EET, tudíž není možné přijímat platby v hotovosti přímo v den konání.


Na uvedené kurzy se prosím přihlašujte prostřednictvím přihlášky - zde a na e-mailu: eva.grenova@karoei.cz

V ceně kurzu jsou započítány studijní materiály.

to top button