Přípravný kurz pro zkoušku a periodickou zkoušku z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi

Přípravný kurz je určen pro osoby, které se připravují ke složení:
• zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi (dále jen "zkouška") u subjektu akreditovaného MPSV (KARO EXPORT – IMPORT, spol. s r. o.)
• periodické zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi (dále jen "periodická zkouška") u subjektu akreditovaného MPSV (KARO EXPORT – IMPORT, spol. s r. o.)
• dalším osobám, zabývající se danou problematikou, pro praxi v průběhu pětiletého období

Doporučujeme zájemcům o kurz před zkouškou nebo periodickou zkouškou zaslat přihlášku (cca 2-3 měsíce) a zúčastnit se kurzu v dostatečném časovém předstihu před zkouškou nebo periodickou zkouškou.

Přípravné kurzy:
* V Praze – jsou pořádány první měsíc každého kvartálu v roce, to znamená v lednu, dubnu a v září 2023 v rozsahu 3 dny
* V Ostravě – jsou pořádány každý měsíc v rozsahu 3 dny
* Po republice – přípravné kurzy jsme schopni uspořádat kdekoli po celé České republice v případě, že se sejde minimálně 5 zájemců v jednom místě. Toto je vhodné pro větší či spřátelené společnosti. Rozsah kurzu je 3 dny
* Individuální přípravné kurzy jsou určeny jednotlivcům, kteří mají zájem o konkrétní informace vztahující se k jejich oblasti, ve které jako odborně způsobilá osoba působí. Tyto kurzy jsou v rozsahu 10 – 12 hodin (nebo dle přání)

Uchazeči o zkoušku (periodickou zkoušku) musí minimálně 15 dnů před termínem zkoušky (periodické zkoušky) zaslat administrátorce zkoušky zpracovaný plán BOZP. Vzor zpracovaného Plánu BOZP (a jiné materiály k Plánu BOZP) je možné také zakoupit u naší společnosti zde. Je tedy v zájmu uchazečů zúčastnit se kurzu v termínu v dostatečném časovém odstupu před zkouškou (periodickou zkouškou).

Termíny pro rok 2023:
Aktuální obsazenost zkoušek naleznete zde.
17. - 19. dubna 2023 - přípravný kurz – Hotel Globus Praha
19. dubna 2023 - zkouška – Hotel Globus Praha

2. - 4. května 2023 - přípravný kurz - Ostrava
4. května 2023 - zkouška - Ostrava

17. května 2023 - zkouška – Hotel Globus Praha

5. - 7. června 2023 - přípravný kurz - Ostrava
7. června 2023 - zkouška - Ostrava

21. června 2023 - zkouška – Hotel Globus Praha

4. - 6. září 2023 - přípravný kurz – Hotel Globus Praha
6. září 2023 - zkouška – Hotel Globus Praha

18. - 20. září 2023 - přípravný kurz - Ostrava
20. září 2023 - zkouška - Ostrava

2. - 4. října 2023 - přípravný kurz - Rosice - Zastávka u Brna
4. října 2023 - zkouška - Rosice - Zastávka u Brna

18. října 2023 - zkouška - Hotel Globus Praha

30. října 2023 - 1. listopadu 2023 - Ostrava
1. listopadu 2023 - zkouška - Ostrava

15. listopadu 2023 - zkouška - Hotel Globus Praha

27. - 29. listopadu 2023 - přípravný kurz - Ostrava
29. listopadu 2023 - zkouška - Ostrava

7. prosince 2023 - zkouška - Hotel Globus Praha


K přípravnému kurzu v rozsahu 3 dní dostanete zdarma:
vypracované ústní otázky k ústní části zkoušky - online i k vytištění
* písemné testy se správnými odpověďmi - online i k vytištění
* přístup do IS KOOTEST:
- testový program pro písemnou část zkoušky vč. správných odpovědí - bez nutnosti instalace, online z jakéhokoliv zařízení
- osobní stránka uchazeče, kde nalezne veškeré informace o zkoušce, včetně schválení dokladů, Plánu BOZP, úhrada faktury, další materiály ke stažení, Zkušební řád a další.
* studijní materiály k přípravnému kurzu
* aktuální číslo neperiodického zpravodaje Karouš

Materiály ke zkoušce:
• V případě účasti na celém přípravném kurzu (v délce 3 dnů) veškeré materiály zdarma.
• Při účasti na 2 dnech kurzu jsou materiály zpoplatněny částkou 1.500,- Kč + DPH.
•Při účasti na 1 dni kurzu jsou materiály zpoplatněny částkou 2.500,- Kč + DPH.
• Účastník si může materiály zakoupit bez účasti na kurzu za částku 3.500,- Kč + DPH.

Rozsah přípravného kurzu - třídenní intenzivní přípravný kurz je rozdělen na tři, na sebe logicky navazující části (účastník se nemusí účastnit celého třídenního kurzu, může si vybrat jednotlivé části samostatně). Přednášky se konají v době od 9:00 do 16:00 hod., třetí den od 9:00 hod. do 12:00 hod. a odpoledne se koná zkouška (periodická zkouška)

1.den - 9:00 - 16:00 hod

Vysvětlení jednotlivých ustanovení nejzákladnější legislativy vztahující se k činnostem koordinátora BOZP na staveništi, vysvětlení v praxi na příkladech, upozornění na „špatnou“ praxi, a další (Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon č. 251/2006 Sb., Zákon č. 174/1968 Sb., Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Nařízení vlády č. 362/2006 Sb. (vše ve znění pozdějších předpisů),

2.den - 9:00 - 16:00 hod
• Práva a povinnosti koordinátora BOZP, práva a povinnosti zadavatele stavby, práva a povinnosti zhotovitele stavby
• Praktický výkon koordinátora BOZP, příklady z praxe,
• Pracovní postupy pro vybrané pracovní činnosti
• Příklady z praxe, závažná porušení povinností koordinátorů BOZP

3.den - 9:00 - 12:00 hod
• Zpracování plánu BOZP
• Předání pracovních postupů pro vybrané pracovní činnosti,
• Základní nástroje komunikace,
• Shrnutí přednášených témat,
• Diskuse

Cena kurzů:
• 1. den 3.500,- Kč + 21 % DPH
• 2. den 3.500,- Kč + 21 % DPH
• 3. den 1.500,- Kč + 21 % DPH

Místo konání kurzů (ubytování si uchazeči zajišťují sami):
• KARO E-I, spol. s r. o., Těšínská 147/467, 717 00 Ostrava – Bartovice
• Hotel Dvořák Tábor, s. r. o., Hradební 3037, 390 01 Tábor
• Parkhotel Plzeň CONGRESS CENTER s. r. o., U Borského parku 31, 320 04 Plzeň
• Hotel Slunce HB s. r. o., Jihlavská 1985, 580 01 Havlíčkův Brod
• Hotel U divadla, U Staré pošty 247/6, 140 00 Praha 4 – Braník
• Hotel Globus, Gregorova 2115/10, 140 00 Praha 11-Chodov
* Harmonie resort s.r.o., Cukrovar 1230, 665 01 Rosice
* Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, 586 01 Jihlava
* Harmonie resort s.r.o., Cukrovar 1230, 665 01 Rosice

Přípravné kurzy nejsou kapacitně omezeny, ani nejsou nijak řízeny MPSV. Pokud máte k sobě alespoň 2 kolegy (jste tedy celkem minimálně 3), umíme udělat přípravný kurz, či jiná odborná školení v jiných prostorách, než jsou uvedeny. Například firemní sídla, hotely ve městech, která vám lépe vyhovují, a pod. Pro dotazy prosím pište na  eva.grenova@karoei.cz.

Prosíme všechny účastníky kurzů/školení/zkoušek aby veškeré platby prováděli dopředu na základě vystavené faktury. Naše společnost není vybavena zařízením pro EET, tudíž není možné přijímat platby v hotovosti přímo v den konání.


Na uvedené kurzy a zkoušky se prosím přihlašujte prostřednictvím přihlášky - zde a na e-mailu: eva.grenova@karoei.cz

V ceně kurzu jsou započítány studijní materiály.

to top button