Přípravný kurz pro zkoušku a periodickou zkoušku z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi

Přípravný kurz je určen pro osoby, které se připravují ke složení:
• zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi (dále jen "zkouška") u subjektu akreditovaného MPSV (KARO EXPORT – IMPORT, spol. s r. o.)
• periodické zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi (dále jen "periodická zkouška") u subjektu akreditovaného MPSV (KARO EXPORT – IMPORT, spol. s r. o.)
• dalším osobám, zabývající se danou problematikou, pro praxi v průběhu pětiletého období

Doporučujeme zájemcům o kurz před zkouškou nebo periodickou zkouškou zaslat přihlášku (cca 2-3 měsíce) a zúčastnit se kurzu v dostatečném časovém předstihu před zkouškou nebo periodickou zkouškou.

Uchazeči o zkoušku (periodickou zkoušku) musí minimálně 15 dnů před termínem zkoušky (periodické zkoušky) zaslat administrátorce zkoušky zpracovaný plán BOZP. Vzor zpracovaného Plánu BOZP (a jiné materiály k Plánu BOZP) je možné také zakoupit u naší společnosti https://www.karoei.cz/dalsi-nabidka/pracovni-postupy/. Je tedy v zájmu uchazečů zúčastnit se kurzu v termínu v dostatečném časovém odstupu před zkouškou (periodickou zkouškou).

Termíny pro rok 2022:
22. – 24. srpna 2022 – přípravný kurz – Ostrava
24. srpna 2022 – zkouška – Ostrava

5. – 7. září 2022 – přípravný kurz – Hotel Globus Praha
7. září 2022 – zkouška – Hotel Globus Praha

19. – 21. září 2022 – přípravný kurz – Ostrava
21. září 2022 – zkouška – Ostrava

3. – 5. října 2022 – přípravný kurz – Hotel Globus Praha
5. října 2022 – zkouška – Hotel Globus Praha

17. – 19. října 2022 – přípravný kurz – Ostrava
19. října 2022 – zkouška – Ostrava

7. – 9. listopadu 2022 – přípravný kurz – Hotel Globus Praha
9. listopadu 2022 – zkouška – Hotel Globus Praha

21. – 23. listopadu 2022 – přípravný kurz – Ostrava
23. listopadu 2022 – zkouška – Ostrava

12. – 14. prosince 2022 – přípravný kurz – Hotel Globus Praha
14. prosince 2022 – zkouška – Hotel Globus Praha


K přípravnému kurzu v rozsahu 3 dní dostanete zdarma:
vypracované ústní otázky k ústní části zkoušky
* písemné testy se správnými odpověďmi
* přístup do IS KOOTEST - testový program pro písemnou část zkoušky vč. správných odpovědí
* studijní materiály k přípravnému kurzu
* aktuální číslo neperiodického zpravodaje Karouš
* CD - dále v elektronické podobě:
- Bezpečnost práce ve stavebnictví - vydalo MPSV
- Odpovědnost koordinátora na staveništi - právní limity
- Bezpečnost práce ve výškách a nad volnou hloubkou
- Práce ve výškách BHP 4_2019
- Novinky v právní úpravě v BOZP - Anna Samková (MPSV)
- Příklady správné praxe - vydala organizace Společná Vize

Materiály ke zkoušce:
• V případě účasti na celém přípravném kurzu (v délce 3 dnů) veškeré materiály zdarma.
• Při účasti na 2 dnech kurzu jsou materiály zpoplatněny částkou 1.000,- Kč + DPH.
•Při účasti na 1 dni kurzu jsou materiály zpoplatněny částkou 2.000,- Kč + DPH.
• Účastník si může materiály zakoupit bez účasti na kurzu za částku 3.000,- Kč + DPH.

Rozsah přípravného kurzu - třídenní intenzivní přípravný kurz je rozdělen na tři, na sebe logicky navazující části (účastník se nemusí účastnit celého třídenního kurzu, může si vybrat jednotlivé části samostatně). Přednášky se konají v době od 9:00 do 16:00 hod., třetí den od 9:00 hod. do 12:00 hod. a odpoledne se koná zkouška (periodická zkouška)

1.den - 9:00 - 16:00 hod

Vysvětlení jednotlivých ustanovení nejzákladnější legislativy vztahující se k činnostem koordinátora BOZP na staveništi, vysvětlení v praxi na příkladech, upozornění na „špatnou“ praxi, a další (Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon č. 251/2006 Sb., Zákon č. 174/1968 Sb., Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Nařízení vlády č. 362/2006 Sb. (vše ve znění pozdějších předpisů),

2.den - 9:00 - 16:00 hod
• Práva a povinnosti koordinátora BOZP, práva a povinnosti zadavatele stavby, práva a povinnosti zhotovitele stavby
• Praktický výkon koordinátora BOZP, příklady z praxe,
• Pracovní postupy pro vybrané pracovní činnosti
• Příklady z praxe, závažná porušení povinností koordinátorů BOZP

3.den - 9:00 - 12:00 hod
• Zpracování plánu BOZP
• Předání pracovních postupů pro vybrané pracovní činnosti,
• Základní nástroje komunikace,
• Shrnutí přednášených témat,
• Diskuse

Cena kurzů:
• 1. den 3.000,- Kč + 21 % DPH
• 2. den 3.000,- Kč + 21 % DPH
• 3. den 1.500,- Kč + 21 % DPH

Místo konání kurzů (ubytování si uchazeči zajišťují sami):
• KARO E-I, spol. s r. o., Těšínská 147/467, 717 00 Ostrava – Bartovice
• Dvořák Tábor, s. r. o., Hradební 3037, 390 01 Tábor
• Parkhotel Plzeň CONGRESS CENTER s. r. o., U Borského parku 31, 320 04 Plzeň
• Hotel Slunce HB s. r. o., Jihlavská 1985, 580 01 Havlíčkův Brod
• Hotel U divadla, U Staré pošty 247/6, 140 00 Praha 4 – Braník
• Hotel Globus, Gregorova 2115/10, 140 00 Praha 11-Chodov
* Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, 586 01 Jihlava

Přípravné kurzy nejsou kapacitně omezeny, ani nejsou nijak řízeny MPSV. Pokud máte k sobě alespoň 2 kolegy (jste tedy celkem minimálně 3), umíme udělat přípravný kurz, či jiná odborná školení v jiných prostorách, než jsou uvedeny. Například firemní sídla, hotely ve městech, která vám lépe vyhovují, a pod. Pro dotazy prosím pište na  eva.grenova@karoei.cz.

Prosíme všechny účastníky kurzů/školení/zkoušek aby veškeré platby prováděli dopředu na základě vystavené faktury. Naše společnost není vybavena zařízením pro EET, tudíž není možné přijímat platby v hotovosti přímo v den konání.


Na uvedené kurzy a zkoušky se prosím přihlašujte prostřednictvím přihlášky - zde a na e-mailu: eva.grenova@karoei.cz

V ceně kurzu jsou započítány studijní materiály.

to top button