Průběh a organizace zkoušek/ periodických zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Žadatel o zkoušku zašle prostřednictvím e-mailu (eva.grenova@karoei.cz) vyplněné doklady:

1) Přihlášku ke zkoušce/periodické zkoušce.

2) K Přihlášce ke zkoušce/periodické zkoušce žadatel o zkoušku přiloží následující doklady dle § 10 odst. 2, písm. a) a písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
a) ověřené kopie dokladů o dosažení alespoň středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání technického zaměření nebo vysokoškolského vzdělání technického zaměření,
b) doklady o délce a druhu odborné praxe při přípravě nebo realizaci staveb, a to v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala vzdělání technického zaměření, nebo v délce alespoň 1 roku, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání stavebního zaměření podle § 10 odst. 2 písm. a) a písm. b) zákona. Doklady o praxi žadatele musí být prokazatelné, tj. potvrzeny zaměstnavatelem nebo jinou oprávněnou osobou zaměstnavatele, popř. subjektem, pro kterého byla tato činnost jako podnikatelská činnost vykonávána.

3) Osvědčení z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP („staré“ osvědčení) – v případě periodické zkoušky

4) Fakturační údaje - pro vystavení faktury a zaslání přihlašovacích údajů k materiálům ke zkoušce (periodické zkoušce).

Po schválení zaslaných dokladů odborným garantem, tyto doklady zašle uchazeč prostřednictvím České pošty nejpozději 14 dní před termínem zkoušky/periodické zkoušky na adresu společnosti (KARO EXPORT - IMPORT, spol. s r. o., Těšínská 147/467, 717 00 Ostrava – Bartovice):
- přihlášku ke zkoušce - originál
- doklad o technickém vzdělání – ověřená kopie
- potvrzení o praxi - originál
- „staré“ osvědčení – v případě periodické zkoušky – originál, nebo ověřená kopie
- souhlas se zpracováním osobních údajů - originál

Kalkulovaná cena za zkoušku/periodickou zkoušku pro jednu fyzickou osobu je 7.000,- Kč + DPH. 

Opravná zkouška není zpoplatněna. Na každém termínu zkoušky jsou navíc dvě volná místa rezervována pro opravnou zkoušku.

Termíny zkoušek pro rok 2024:
Minimální počet uchazečů na termínu zkoušky jsou 3 osoby, aby mohl být termín zkoušky otevřen, maximální počet uchazečů je 5 osob po přípravném kurzu. Konají-li se pouze zkoušky, maximální kapacita uchazečů je 10 osob. 

...........
Termín a místo konání zkouškyObsazenost
12. června 2024 - Ostrava - přípravný kurz před zkouškou5 z 5 účastníků - Tento termín zkoušky je bohužel plně obsazen. Je možné otevřít nový termín zkoušky následující den, pro více informací mne prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu eva.grenova@karoei.cz
26. června 2024 - Praha - přípravný kurz v lednu 20247 z 10 účastníků - termín lze zarezervovat po vyplnění přihlášky na tomto odkazu: Online přihláška ke zkoušce
21. srpna 2024 - Ostrava - přípravný kurz před zkouškou1 z 5 účastníků - termín lze zarezervovat po vyplnění přihlášky na tomto odkazu: Online přihláška ke zkoušce
4. září 2024 - Praha - přípravný kurz před zkouškou2 z 5 účastníků - termín lze zarezervovat po vyplnění přihlášky na tomto odkazu: Online přihláška ke zkoušce
25. září 2024 - Rosice - Zastávka u Brna-přípravný kurz před zk5 z 5 účastníků - Tento termín zkoušky je bohužel plně obsazen. Je možné otevřít nový termín zkoušky následující den, pro více informací mne prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu eva.grenova@karoei.cz
26. září 2024 - Rosice - Zastávka u Brna-přípravný kurz před zk0 z 10 účastníků - termín lze zarezervovat po vyplnění přihlášky na tomto odkazu: Online přihláška ke zkoušce
2. října 2024 - Praha - přípravný kurz v září 20241 z 10 účastníků - termín lze zarezervovat po vyplnění přihlášky na tomto odkazu: Online přihláška ke zkoušce
16. října 2024 - Ostrava - přípravný kurz před zkouškou0 z 5 účastníků - termín lze zarezervovat po vyplnění přihlášky na tomto odkazu: Online přihláška ke zkoušce
20. listopadu 2024 - Praha - přípravný kurz v září 20240 z 10 účastníků - termín lze zarezervovat po vyplnění přihlášky na tomto odkazu: Online přihláška ke zkoušce
27. listopadu 2024 - Ostrava - přípravný kurz v říjnu 20240 z 10 účastníků - termín lze zarezervovat po vyplnění přihlášky na tomto odkazu: Online přihláška ke zkoušce
11. prosince 2024 - Praha - přípravný kurz v září 20241 z 10 účastníků - termín lze zarezervovat po vyplnění přihlášky na tomto odkazu: Online přihláška ke zkoušce

Pořádáme také třídenní intenzivní přípravný kurz ke zkoušce (viz Přípravné kurzy ke zkoušce). Na přípravném kurzu je možné domluvit se také individuálně v jiném termínu či změnit místo konání. Termíny přípravných kurzů naleznete zde.

Uchazeč musí zaslat Plán BOZP držiteli akreditace nejpozději 15 kalendářních dnů před stanoveným termínem zkoušky (periodické zkoušky) k posouzení. Pokud Plán BOZP není ve lhůtě doručen nebo není doporučen jejím posuzovatelem k obhajobě, tak se uchazeč nemůže zkoušky (periodické zkoušky) zúčastnit.

Zkouška obsahuje písemnou část a ústní část. Ústní i písemná část zkoušky probíhá v českém jazyce (slovenském jazyce) bez možnosti účasti tlumočníka. Zkouška/periodická zkouška je neveřejná a je zahájena ve stanovený den a hodinu rozdáním písemných testů přítomným uchazečům.

Po úspěšném splnění všech požadavků zkoušky/periodické zkoušky, je uchazeči předáno Osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi. Toto osvědčení má platnost 5 let.

Databázi MPSV odborně způsobilých osob s platným osvědčením naleznete zde.

Materiály ke stažení:

Místo konání zkoušek  (ubytování si uchazeči zajišťují sami):

  • KARO E-I, spol. s r. o., Těšínská 147/467, 717 00 Ostrava – Bartovice
  • Hotel Dvořák Tábor, s. r. o., Hradební 3037, 390 01 Tábor
  • Parkhotel Plzeň CONGRESS CENTER s. r. o., U Borského parku 31, 320 04 Plzeň
  • Hotel Slunce HB s. r. o., Jihlavská 1985, 580 01 Havlíčkův Brod
  • Hotel U divadla, U Staré pošty 247/6, 140 00 Praha 4 – Braník
  • Hotel Globus, Gregorova 2115/10, 140 00 Praha 11-Chodov
  • Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, 586 01 Jihlava
  • Harmonie resort s.r.o., Cukrovar 1230, 665 01 Rosice

Prosíme všechny účastníky kurzů/školení/zkoušek aby veškeré platby prováděli dopředu na základě vystavené faktury. Naše společnost není vybavena zařízením pro EET, tudíž není možné přijímat platby v hotovosti přímo v den konání.


Na uvedené kurzy a zkoušky se prosím přihlašujte prostřednictvím e-mailu: eva.grenova@karoei.cz nebo kliknutím na tlačítko níže

Vyplnit elektronickou přihlášku

to top button