Školení & vzdělávání

Jsme rádi, že jste nás navštívili na našich stránkách

Kdo stojí za oponou KARO EXPORT - IMPORT

Společnost KARO EXPORT-IMPORT, spol. s r. o. byla založena v roce 1997 mým tatínkem ing. Josefem Štoudkem, jako navazující firma jeho dosavadní činnosti OSVČ. Po 14ti letech předal firmu mě a mým dvěma bratrům a sám se začal zabývat vzděláváním a školením BOZP. Školení bezpečnosti práce, plánu BOZP, koordinátorů BOZP na staveništi, zadavatelů i zhotovitelů a hlavně samotný výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách se stalo naší hlavní náplní. Školení a praktický výkon koordinátora BOZP jsem v letošním roce doplnila o akreditaci k provádění zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem Koordinátora BOZP na staveništi schválenou MPSV a také akreditací vzdělávací instituce a akreditací vzdělávacího programu pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků schválenou MV.

Ing. Eva Grenová, Ph.D.

Jsme rodinná firma, děláme to jinak.

Kurz vedený p. Štoudkem byl jeden z nejzajímavějších vůbec, dlouho jsem se nesetkal s přednášejícím který by dokázal celý den tak poutavě mluvit. P. Štoudek svojí přednáškou mi velmi pomohl si zapamatovat plno informací ve velmi krátkém čase. Kurz i zkoušku chválím jako výborný. Přednáška velkým podílem pomohla při zkoušce. Už teď se velmi těším na další „udržovací“ kurz.

Michal Krupička

Pochvala

Absolvovala jsem několik seminářů přímo pod záštitou společnosti KARO EXPORT-IMPORT. Přednášejícím byl Ing. Štoudek, Ing. Štoudková, Ph.D. a další odborní konzultanti a přednášející. Semináře byly připraveny kvalitně, včetně studijních materiálů, občerstvení a zázemí. Všechny semináře probíhaly na bázi příkladů a ukázek z praxe. Veškeré dotazy byly vysvětleny velmi podrobně, s doporučením řešení a následných postupů.

Společnost KARO EXPORT-IMPORT mohu jen doporučit. Jakýkoli seminář z uvedené nabídky je velkým přínosem pro mou další odbornou praxi a činnost v přípravě a následné realizaci staveb.

Ing. Petra Svobodová

Pochvala 2

Chtěl bych tímto poděkovat za pomoc při přípravě ke zkoušce a i samotné zkoušce. Byl jsem potěšen tím, že i takto důležitá a vážná zkouška se dá dělat v klidném a přátelském prostředí. Za to vám i celému kolektivu patří velký dík.

S přátelským pozdravem Ing. Jan Matela

Pochvala 3

Ve své dlouholeté praxi, kdy jsem viděl mnoho přednášek na univerzitě, při postgraduálním studiu i na mnoha konferencích, kde v posledních 20-ti letech jsem se pravidelně účastnil světových tunelářských kongresů po celém světě, a také jsem aktivně přednášel, přesto a právě proto hodnotím přednášky pana Štoudka jako jedny z nejlepších.

Ing. Otakar Hasík hlavní projektant

Pochvala 4

Přednášející Ing. Štoudek dokáže posluchače zaujmout. Po technické i teoretické stránce je vše přehledné, srozumitelné a pro posluchače velice přínosné. Na dotazy posluchačů reagoval přednášející s přehledem. Bylo vidět, že se tímto oborem firma KARO EI zabývá hodně dlouho a v současné době patří mezi nejlepší. Vážím si práce všech, kteří se na seminářích podílejí a děkuji. Seminář byl pro mne opravdu velkým přínosem, i když se v tomto oboru pohybuji od samého počátku a stavebnictví a vše, co s tím souvisí, mne provází celým životem.

Alena Gutfreundová, AT, KOO, PO, BOZP. Zdravím a těším se na další spolupráci!

Pochvala 5

Rád bych poděkoval celé společnosti KARO E-I za přípravu a organizaci přípravného kurzu Koordinátor BOZP na staveništi, který byl ukončen zkouškou z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP. Celým seminářem nás provázel pan Ing. Josef Štoudek, který nás dle mého názoru připravil na závěrečnou zkoušku excelentním způsobem. Širokou znalost o problematice koordinátora BOZP na staveništi prokázal při výkladu této problematiky, kterou jsem vnímal a domnívám se, že i mí kolegové ze semináře s velkým zaujetím. Zejména pří výkladu otázek, pan Ing. Štoudek projevil velkou profesionalitu a znalosti, když odpovídal s velkým zaujetím a zájmem k mnohdy opakujícím se otázkám. Domnívám se, že jeho cílem bylo, abychom dané téma pochopili a uměli ho praktikovat ve svém profesním životě. To by mělo být cílem všech přednášejících.
V rozsahu jakém téma přednášel pan Ing. Josef Štoudek bylo prostě EXCELENTNÍ, za což bych mu chtěl upřímně poděkovat.
Pokud mi bude dopřáno rád bych s Vaší společností spolupracoval i v budoucnosti.

Aleš Dohnal

Pochvala 6

Dobrý den pane Štoudku,

děkuji za perfektní zkušenost z uplynulých 4 dní, kdy jsem se zúčastnil semináře a následných zkoušek pro funkci koordinátora BOZP. Již dlouho jsem se nesetkal s tím, že i když bylo učivo náročné a bylo toho opravdu hodně, tak přednášky byly skvěle odborně připraveny. Vedení přednášek bylo naprosto profesionální a dle mého názoru i velmi vhodně prokládáno příklady z praxe a tím byla udržována pozornost posluchačů na stále vysoké úrovni. Přestože byly přestávky cca až po 2 hodinách a z praxe vím, že pozornost se dá udržet jen 45 minut, tak musím konstatovat, že Vám se povedlo udržet naši pozornost po celou dobu tří seminářových dní. Všímal jsem si jak celkem nenásilnou formou učivo, které je pro nás nejdůležitější neustále opakujete aby se nám dostalo do podvědomí a měli jsme ho opravdu zažité. Je vidět, že pro Vás práce není nutné zlo k obživě ale  opravdu i koníčkem. Dále mě velmi zaujalo jakým způsobem působíte na své posluchače v tom, aby si uměli ohodnotit svou práci a říct si o své peníze za odvedenou práci a vysvětlujete, že tato práce je vysoce odborná a velmi zodpovědná. Opět jsou k tomu velmi pomocné příklady z praxe, které poukazují na to, že pokud zadavatelé nebudou s námi (teď už si to mohu dovolit říct) spolupracovat, tak budou zbytečně vynakládat nemalé finanční prostředky za různé postihy a v případě úrazu budou mít ještě další problémy a že my jsme tady od toho abychom jim v tom pomohli a ne z nich "vysávali peníze".

Na závěr mi dovolte konstatovat, že na Vaší osobě je vidět, že Vás práce baví bez ohledu na zralý věk a rád předáváte své bohaté zkušenosti ostatním. Za to i za můj osobní zážitek ze setkání s Vámi Vám děkuji.

S pozdravem
Ing. Jaroslav Hrubý
koordinátor BOZP ve stavebnictví

Pochvala 7

Vážená paní Grenová,

tímto si Vám dovoluji vyjádřit poděkování za organizaci školení a následné zkoušky koordinátora dne 11.1.2018, za vytvoření klidného studijního prostředí, v němž jsem se mnohé přiučil z erudovaného a kompetentního výkladu Ing. Štoudka. Nově nabyté poznatky využiji ve své činnosti koordinátora BOZP na stavbách.

Ještě jednou díky a přeji mnoho úspěchů Vám i Vaší společnosti KARO EXPORT - IMPORT, jež uvedenou akci pořádala.

S pozdravem Tomáš Kaminski

Pochvala 8

Dobrý den,

musím říci, že mě kurz velice nadchnul. Získal jsem praktické znalosti potřebné k úspěšnému absolvování zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP. V průběhu kurzu jsem byl mile překvapen profesionálním přístupem a odbornými znalostmi Ing. Josefa Štoudka, který nás po celé tři dlouhé dny připravoval ke zkouškám. Způsob vedení kurzu je natolik zajímavý, že nelze v jeho průběhu ztratit pozornost. Další nenahraditelnou součástí kurzu je pro mě  praktická část, kde nám byly poskytnuty informace z praxe a detailní rozbor chyb, kterých se mohou kolegové koordinátoři dopustit. Tento kurz doporučuji těm, kteří chtějí nebo uvažují „složit zkoušku z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP“. Dostanou zde spousty užitečných rad z praxe a zorientují se ve znalostech potřebných ke složení zkoušky. Na závěr bych chtěl pochválit profesionální přístup zkušební komise, která ve mně vyvolala vzpomínky z mládí, když jsem maturoval.

S pozdravem

Radim Valošek

Pochvala 9

Dobrý den,

chtěl bych celému vašemu kolektivu poděkovat za velmi profesionální přístup při přípravném kurzu ke zkoušce koordinátora BOZP. Přípravný kurz mi byl velkým přínosem k závěrečné zkoušce ale i pro získání nových, zajímavých a užitečných informací. Celý průběh kurzu včetně závěrečné zkoušky probíhal ve velmi příjemné a přátelské atmosféře a za to vám patří velké poděkování.

 Moc Vám děkuji a jsem s pozdravem

 David Mošna

Projektový manažer

Pochvala 10

Dobrý den pane kolego,

Omlouvám se, že píšu až teď od zkoušek jsem se ještě doposud nezastavil a mám plné ruce a nohy práce. Chtěl bych Vám poděkovat za 3 dny, které mě obohatily o spoustu nových informací.

Co se týče kurzu – tak se mi kurz velice zamlouval, po odborné stránce byl kurz pečlivě vedený, rozmanitý, skvěle připravený, materiály jasné a srozumitelné – dozvěděl jsem se spoustu informací, především kde je hranice mezi činnosti koordinátora BOZP a činnosti OZO v prevenci rizik, což mi občas dělalo problémy, dozvěděl jsem se spoustu informací z případů, které se staly, a které slouží jako případ pro poučení do budoucna. Líbilo se mi, že nešlo jen o povídání, ale i to, že mí kolegové i já jsme mohli probírat vzájemně, diskutovat a řešit případy, ve kterých si nemusí být jistý ani ten největší profesionál. Forma vyměňování si vzájemných zkušeností a názorů k tomu neodmyslitelně patří. Za mě byl kurz jeden z nejlepších, který jsem za poslední dobu navštívil.

Zkoušky – probíhaly dle předem stanovených podmínek a proběhly bez problému. Tento systém m vyhovuje.

S pozdravem a přáním příjemného dne

 Ing. Radomír Novák

Pochvala 11

Dovolte mi, abych se i já připojil s poděkováním za trpělivost a vysokou fundovanost při mé přípravě na zkoušky KOO. Velmi si cením výměny názorů a zkušeností při působení přímo na staveništi, I po deseti letech na stavbách jsem získal mnoho nových vědomostí. Ještě jednou moc děkuji a těším se na příští setkání.

Kočí Václav, KOO BOZP

Pochvala 12

Dobrý den paní inženýrko,

rád bych Vám a celé společnosti poděkoval za možnost účasti na přípravném kurzu ke zkouškám odborné způsobilosti k výkonu koordinátora a za možnost tuto zkoušku u vaší společnosti složit. Zásluhou vašeho otce, pana Štoudka, jsem si doplnil spoustu věcí kolem současně platné právní legislativy, kterou se výkon koordinátora BOZP řídí. Kurz mne a myslím i ostatní upozornil na možné záludnosti zkoušek, ale hlavně jsme si mohli mezi sebou a s vaším otcem, během výkladu, prodiskutovat spoustu příkladů z praxe nás všech - koordinátorů. Pan Štoudek odvedl vynikající práci i v době zkoušek, kdy svým klidem a pohodou působil na nás, skládající zkoušku, velmi pozitivním a uklidňujícím způsobem. I toto je dle mého názoru velkým plusem pro vaší společnost. Poděkování patří i Vám a vaší asistentce za vedení zkoušky a zkoušejícím za pohodový průběh zkoušky.
S přáním hezkého dne

Roman Soudek
Jindřichův Hradec

Pochvala 13

Dobrý den ,

chtěl bych touto cestou poděkovat za průběh školení koordinátora BOZP. Zvláště dík patří přednášejícímu , ing. Štoudkovi , který stravitelnou formou presentoval výklad zákonů a předpisů a velmi dobré bylo proložení konkrétními příklady z praxe.

 Děkuji a přeji celému týmu hezký den.

 Ing. Jaroslav Malina

Pochvala 14

Vážení, tímto by chtěl poděkovat za perfektní přípravu a profesionální průběh při skládání zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi.

Vaše společnost KARO export-import spol. s.r.o. patří v tomto oboru, dle mého názoru, k nejlepším v celé ČR a je radostí s Vámi spolupracovat.

S pozdravem

Miloslav Vavřík, Tábor

Pochvala 15

Dobrý den, děkuji celému kolektivu firmy KARO E-I za perfektní přípravu na zkoušku a profesionální průběh při skládání zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi. Pan školitel p. Štoudek je opravdu profík ve svém oboru. Ještě jednou moc děkuji a těším se za 5 let na periodické zkouše a přípravném kurzu na viděnou. Lenka Čtvrtečková

Pochvala 16
Vzdělání - Osvědčení - Relaxace

NAŠE NABÍDKA

SEMINÁŘE
Zadavatelé staveb, zhotovitelé staveb a koordinátoři BOZP

Pro zadavatele staveb, zhotovitele staveb a pro koordinátory BOZP nabízíme vzdělávací kurzy a semináře, na kterých se účastníci dozvědí nejen povinnosti „svoje“, ale také povinnosti ostatních účastníků výstavby, zopakujeme hmotnou i trestní odpovědnost.

service-img-1
service-img-2
SEMINÁŘE
Technický dozor staveb

Semináře jsou zaměřeny na povinnosti pracovníků vykonávajících technický dozor stavby, vedení dokumentace, práva a povinnosti vyplývající z ustanovení jednotlivých zákonů. Hmotná i trestní odpovědnost pracovníků a další.

ZKOUŠKY
Zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP

Zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

service-img-3

Napište nám s čím vám můžeme pomoci

Každý vyřešený problém je pro nás zkušeností, každý další problém je pro nás výzvou
CHCETE SE ZASTAVIT? TADY SÍDLÍME...

Těšínská 147/467, 717 00 Ostrava - Bartovice

karoei@karoei.cz