Školení & vzdělávání

Jsme rádi, že jste nás navštívili na našich stránkách

Kdo stojí za oponou KARO EXPORT - IMPORT

Společnost KARO EXPORT-IMPORT, spol. s r. o. byla založena v roce 1997 mým tatínkem ing. Josefem Štoudkem, jako navazující firma jeho dosavadní činnosti OSVČ. Po 14ti letech předal firmu mě a mým dvěma bratrům a sám se začal zabývat vzděláváním a školením BOZP. Školení bezpečnosti práce, plánu BOZP, koordinátorů BOZP na staveništi, zadavatelů i zhotovitelů a hlavně samotný výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách se stalo naší hlavní náplní. Školení a praktický výkon koordinátora BOZP jsem v letošním roce doplnila o akreditaci k provádění zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem Koordinátora BOZP na staveništi schválenou MPSV a také akreditací vzdělávací instituce a akreditací vzdělávacího programu pro průběžné vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků schválenou MV.

Ing. Eva Grenová, Ph.D.

Jsme rodinná firma, děláme to jinak.

Kurz vedený p. Štoudkem byl jeden z nejzajímavějších vůbec, dlouho jsem se nesetkal s přednášejícím který by dokázal celý den tak poutavě mluvit. P. Štoudek svojí přednáškou mi velmi pomohl si zapamatovat plno informací ve velmi krátkém čase. Kurz i zkoušku chválím jako výborný. Přednáška velkým podílem pomohla při zkoušce. Už teď se velmi těším na další „udržovací“ kurz.

Michal Krupička

Pochvala

Absolvovala jsem několik seminářů přímo pod záštitou společnosti KARO EXPORT-IMPORT. Přednášejícím byl Ing. Štoudek, Ing. Štoudková, Ph.D. a další odborní konzultanti a přednášející. Semináře byly připraveny kvalitně, včetně studijních materiálů, občerstvení a zázemí. Všechny semináře probíhaly na bázi příkladů a ukázek z praxe. Veškeré dotazy byly vysvětleny velmi podrobně, s doporučením řešení a následných postupů.

Společnost KARO EXPORT-IMPORT mohu jen doporučit. Jakýkoli seminář z uvedené nabídky je velkým přínosem pro mou další odbornou praxi a činnost v přípravě a následné realizaci staveb.

Ing. Petra Svobodová

Pochvala 2

Chtěl bych tímto poděkovat za pomoc při přípravě ke zkoušce a i samotné zkoušce. Byl jsem potěšen tím, že i takto důležitá a vážná zkouška se dá dělat v klidném a přátelském prostředí. Za to vám i celému kolektivu patří velký dík.

S přátelským pozdravem Ing. Jan Matela

Pochvala 3

Ve své dlouholeté praxi, kdy jsem viděl mnoho přednášek na univerzitě, při postgraduálním studiu i na mnoha konferencích, kde v posledních 20-ti letech jsem se pravidelně účastnil světových tunelářských kongresů po celém světě, a také jsem aktivně přednášel, přesto a právě proto hodnotím přednášky pana Štoudka jako jedny z nejlepších.

Ing. Otakar Hasík hlavní projektant

Pochvala 4

Přednášející Ing. Štoudek dokáže posluchače zaujmout. Po technické i teoretické stránce je vše přehledné, srozumitelné a pro posluchače velice přínosné. Na dotazy posluchačů reagoval přednášející s přehledem. Bylo vidět, že se tímto oborem firma KARO EI zabývá hodně dlouho a v současné době patří mezi nejlepší. Vážím si práce všech, kteří se na seminářích podílejí a děkuji. Seminář byl pro mne opravdu velkým přínosem, i když se v tomto oboru pohybuji od samého počátku a stavebnictví a vše, co s tím souvisí, mne provází celým životem.

Alena Gutfreundová, AT, KOO, PO, BOZP. Zdravím a těším se na další spolupráci!

Pochvala 5

Rád bych poděkoval celé společnosti KARO E-I za přípravu a organizaci přípravného kurzu Koordinátor BOZP na staveništi, který byl ukončen zkouškou z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP. Celým seminářem nás provázel pan Ing. Josef Štoudek, který nás dle mého názoru připravil na závěrečnou zkoušku excelentním způsobem. Širokou znalost o problematice koordinátora BOZP na staveništi prokázal při výkladu této problematiky, kterou jsem vnímal a domnívám se, že i mí kolegové ze semináře s velkým zaujetím. Zejména pří výkladu otázek, pan Ing. Štoudek projevil velkou profesionalitu a znalosti, když odpovídal s velkým zaujetím a zájmem k mnohdy opakujícím se otázkám. Domnívám se, že jeho cílem bylo, abychom dané téma pochopili a uměli ho praktikovat ve svém profesním životě. To by mělo být cílem všech přednášejících.
V rozsahu jakém téma přednášel pan Ing. Josef Štoudek bylo prostě EXCELENTNÍ, za což bych mu chtěl upřímně poděkovat.
Pokud mi bude dopřáno rád bych s Vaší společností spolupracoval i v budoucnosti.

Aleš Dohnal

Pochvala 6
Vzdělání - Osvědčení - Relaxace

NAŠE NABÍDKA

SEMINÁŘE
Zadavatelé staveb, zhotovitelé staveb a koordinátoři BOZP

Pro zadavatele staveb, zhotovitele staveb a pro koordinátory BOZP nabízíme vzdělávací kurzy a semináře, na kterých se účastníci dozvědí nejen povinnosti „svoje“, ale také povinnosti ostatních účastníků výstavby, zopakujeme hmotnou i trestní odpovědnost.

service-img-1
service-img-2
SEMINÁŘE
Technický dozor staveb

Semináře jsou zaměřeny na povinnosti pracovníků vykonávajících technický dozor stavby, vedení dokumentace, práva a povinnosti vyplývající z ustanovení jednotlivých zákonů. Hmotná i trestní odpovědnost pracovníků a další.

ZKOUŠKY
Zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP

Zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

service-img-3

Napište nám s čím vám můžeme pomoci

Každý vyřešený problém je pro nás zkušeností, každý další problém je pro nás výzvou
CHCETE SE ZASTAVIT? TADY SÍDLÍME...

Těšínská 147/467, 717 00 Ostrava - Bartovice

karoei@karoei.cz