Školení & vzdělávání

Jsme rádi, že jste nás navštívili na našich stránkách

Kdo stojí za oponou KARO EXPORT - IMPORT

Společnost KARO EXPORT-IMPORT, spol. s r. o. byla založena v roce 1997 mým tatínkem ing. Josefem Štoudkem, jako navazující firma jeho dosavadní činnosti OSVČ. Po 14ti letech předal firmu mě a mým dvěma bratrům a sám se začal zabývat vzděláváním a školením BOZP. Školení bezpečnosti práce, plánu BOZP, koordinátorů BOZP na staveništi, zadavatelů i zhotovitelů a hlavně samotný výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách se stalo naší hlavní náplní. Školení a praktický výkon koordinátora BOZP jsem v letošním roce doplnila o akreditaci k provádění zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem Koordinátora BOZP na staveništi. Navíc vzdělávací kurzy jsou zapsány v systému Celoživotního vzdělávání České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a jsou ohodnoceny 1b.

Jsme rodinná firma, děláme to jinak.

Vzdělání - Osvědčení - Relaxace

NAŠE NABÍDKA

SEMINÁŘE
Zadavatelé staveb, zhotovitelé staveb a koordinátoři BOZP

Pro zadavatele staveb, zhotovitele staveb a pro koordinátory BOZP nabízíme vzdělávací kurzy a semináře, na kterých se účastníci dozvědí nejen povinnosti „svoje“, ale také povinnosti ostatních účastníků výstavby, zopakujeme hmotnou i trestní odpovědnost.

service-img-1
service-img-2
SEMINÁŘE
Technický dozor staveb

Semináře jsou zaměřeny na povinnosti pracovníků vykonávajících technický dozor stavby, vedení dokumentace, práva a povinnosti vyplývající z ustanovení jednotlivých zákonů. Hmotná i trestní odpovědnost pracovníků a další.

ZKOUŠKY
Zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP

Zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

service-img-3

Napište nám s čím vám můžeme pomoci

Každý vyřešený problém je pro nás zkušeností, každý další problém je pro nás výzvou
CHCETE SE ZASTAVIT? TADY SÍDLÍME...

Těšínská 147/467, 717 00 Ostrava - Bartovice

karoei@karoei.cz