Školení & vzdělávání

Vítáme vás
VÍTÁME VÁS

O nás

Společnost KARO EXPORT-IMPORT, spol. s r. o. byla založena v roce 1997 ing. Josefem Štoudkem, jako navazující firma jeho dosavadní činnosti jako OSVČ. Postupem času se přizpůsobovala potřebám na trhu. Přes dovoz hydroizolačních směsí, správu pohledávek, detektivní činnost až k poskytování služeb koordinátora BOZP na staveništi. Postupem času se k jeho podnikání přidali všechny jeho děti Kamil, Roman a Eva a vznikla čistě rodinná společnost. Jako reakce na činnost koordinátora BOZP se začal ing. Štoudek zabývat vzděláváním a školením BOZP. Školení bezpečnosti práce, plánu BOZP na staveništi, koordinátorů, zadavatelů i zhotovitelů se stalo hlavní náplní v této společnosti. V roce 2016 podala společnost KARO EXPORT-IMPORT, spol. s r. o. žádost o udělení akreditace na provádění zkoušek odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi a rozšířila svou nabídku odborných a vzdělávacích kurzů se zaměřením na cílové skupiny: koordinátory BOZP, zadavatele stavby, zhotovitele stavby a také technické dozory stavebníka - TDS (technické dozory investora - TDI). Mnohaleté zkušenosti jak na staveništi, tak i v oblasti vzdělávacích kurzů přispívají ke kvalitě nabízených služeb.

WE'D LIKE TO HELP

Vzdělávání - kurzy

STAVBY
Pro zadavatele staveb

Pro zadavatele staveb (pracovníky stavebních úřadů a investičních oddělení) nabízíme vzdělávací kurzy a semináře, na kterých se účastníci dozvědí nejen povinnosti „svoje“, ale také povinnosti ostatních zúčastněných ve výstavbě.

service-img-1
service-img-2
STAVBA
Pro zhotovitele staveb

Pro zhotovitele staveb (stavbyvedoucí, pracovníci přípravy, provozní mistři, projektanti) práva a povinnosti jednotlivých účastníků výstavby. Hmotná i trestní odpovědnost pracovníků zhotovitele.

BOZP
Pro koordinátory BOZP

Pro koordinátory BOZP jsou určeny kurzy a semináře před základní i periodickou zkouškou. Práva a povinnosti koordinátorů ve vztahu k ostatním účastníkům výstavby, jejich hmotná i trestní odpovědnost, pracovní vztahy mezi jednotlivými účastníky výstavby.

service-img-3

Kontaktujte nás

NAŠE ADRESA

Těšínská 147/467, 717 00, Ostrava - Bartovice

karoei@karoei.cz